2022-06-07 Lezing Prehistorische landschappen van Gelderland – Roy van Beek

Om 19.30 uur starten we met een korte algemene ledenvergadering, agendapunten:
– bestuursverkiezing;
– benoeming nieuw reservelid Kascontrolecommissie.
Hierna de lezing door Roy van Beek
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Prehistorische landschappen van Gelderland, lezing door Roy van Beek
Dinsdag 7 juni 20.00 uur.
Locatie: AWN-werkruimte in Nivon-gebouw, Molenbeekstraat 26a, Arnhem
parkeren in Willem van Kleeflaan

Gelderland is landschappelijk één van de meest gevarieerde provincies van Nederland. In de prehistorie was dat niet anders. Het rivierengebied, de Veluwe en de Achterhoek hadden elk een eigen karakter. Dat kwam niet alleen tot stand door verschillen in het fysieke landschap, maar ook door de manier waarop de bewoners hun leefwereld inrichtten. Daarnaast was het Gelderse landschap in de prehistorie uiterst dynamisch, als gevolg van een combinatie van klimaatsverandering en menselijke bestaanseconomie. In deze presentatie, met veel aandacht voor archeologie, wordt een overzichtsbeeld gegeven van deze dynamiek en diversiteit, en hoe deze patronen ontrafeld kunnen worden door gegevens uit verschillende wetenschapsvelden te combineren.
Dr. Roy van Beek
Universitair docent (landschapsarcheologie)
Wageningen Universiteit

 

Wil je de lezing van Roy nog eens volgen?
Bekijk dan de lezing die Roy in Rozet, Arnhem heeft gegeven: klik hier.