2023-02-08 Rik Joziasse – Een schutsluis in Elden, gemeente Arnhem

Woensdag 8 februari 2023: Een schutsluis in Elden, gemeente Arnhem door Rik Joziasse en Berdie de Ruiter
Aanvang van de lezing 20.00 u met inloop 19:30 u. Molenbeekstraat 26A, 6824 AX Arnhem.
NB NIET parkeren in de Molenbeekstraat maar in de belendende straten.

Begin 17de eeuw was het gebied rond de kolk het Zwaentje in Elden een centrum van bedrijvigheid. Goederen worden overgeladen, passagiers wachten er op de trekschuit en schepen werden geschut voor de vaart richting Nijmegen of de Rijn, terwijl de sluiswachter tolgelden int voor al deze bewegingen.
Anno nu is hier niets meer van te zien, behalve onder het wateroppervlakte van de kolk.
In deze kolk liggen de imposante resten van de schutsluis die schepen de mogelijkheid gaf om de trekvaart de Grift van en naar Nijmegen op te varen.
Als amateur onderwater-archeologen onderzoeken wij al enkele jaren deze sluis.
Op deze avond willen we vertellen over het resultaat van dit onderwater- en dossieronderzoek en zo een hoofdstuk toevoegen aan het verhaal van de Grift.
Rik Joziasse
Berdie de Ruiter.