30-03-2022 Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering
Nieuwe locatie: AWN-werkruimte in Nivon-gebouw, Molenbeekstraat 26A, Arnhem
parkeren in Willem van Kleeflaan (niet in de Molenbeekstraat)
inloop 19.15 uur
aanvang 19.30 uur

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering op 11 maart 2021
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2021; Dit verslag wordt zo snel mogelijk op onze website gezet.
6. Financiƫn
a. Financieel jaarverslag 2021; b. Verslag kascontrolecommissie; c. Benoeming lid en reservelid kascommissie; d. Decharge bestuur; e. Vaststellen begroting 2022
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag en sluiting

Bezichtiging van de nieuwe/toekomstige AWN Werkruimte onder genot van hapje en drankje

Om 20.30 uur lezing: De Romeinse baggervondsten uit de Bijland – Jan Verhagen
Duur: ca. 30 min.
Tussen ca. 1923 en 1963 zijn bij de zand- en grindwinning in de Bijland bij Herwen een groot aantal Romeinse voorwerpen opgebaggerd. Ten behoeve van de Unesco-nominatie zijn deze in 2017 geĆÆnventariseerd door de spreker. Het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek bracht in 2017 en 2018 voor het eerst sinds 1963 nieuwe Romeinse vindplaatsen aan het licht, met o.a. Romeinse spitsgrachten. De meest bijzondere Romeinse objecten zijn echter nog steeds de baggervondsten uit de Bijland. De bekendste vondst is de grafsteen van Marcus Mallius, waarop ‘Carvium ad Molem’ staat vermeld, d.w.z. ‘Herwen bij de Dam’. Met de dam wordt de befaamde Dam van Drusus bedoeld. Maar er zijn veel meer vondsten gedaan, zoals bouwdelen van bewerkt natuursteen, zwaarden, speerpunten, een bronzen Mercuriusbeeld, bronzen vaatwerk, intact aardewerk, enz. De spreker zal hiervan een overzicht geven.