• Archeoloog Ivar Schute schrijft boek over zijn ervaringen in Westerbork, Sobibor en andere kampen.

  In het boek ”In de schaduw van een nachtvlinder” – “Een archeoloog op zoek naar sporen van de holocaust” heeft archeoloog Ivar Schute een zeer persoonlijke en indringende zoektocht beschreven naar de restanten van de Holocaust. Ivar Schute werkt al bijna dertig jaar als archeoloog en is senior projectleider bij RAAP in Leiden. Hij specialiseerde […]

  Continue reading
 • AWN vrijwilliger Tjibbe Noppert ontvangt een Koninklijke onderscheiding

  Ondanks de corona crisis moet het ten huize Tjibbe Noppert vrijdagmorgen 24 april een bijzonder moment zijn geweest toen burgemeester Gerard Beukema Tjibbe telefonisch op de hoogte bracht van het feit dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander het heeft behaagd Tjibbe een onderscheiding toe te kennen en hem te benoemen tot Lid in de Orde […]

  Continue reading
 • Hoe zijn megalieten in Nederlandse gemeentewapens vertegenwoordigd?

  In ons land is er buiten Drenthe geen gemeentelijk wapen of vlag met een prehistorisch element. Op vijf Drentse wapens (inclusief het dorpswapen van Wapse) prijken prehistorische voorwerpen of symbolen. In Drenthe ontwierp Gerlof Auke Bontekoe in het begin van de vorige eeuw 26 gemeentewapens. Was er geen Bontekoe geweest of zou Bontekoe niet geïnteresseerd […]

  Continue reading
 • Archeologische -en in bijzonder megalithische symbolen- in de heraldiek

  Door Fred van den Beemt Toen wij tijdens onze vakanties door Bretagne reisden, viel het ons op dat verschillende Bretonse gemeenten in hun vlaggen en gemeentewapens een -vaak vereenvoudigde- afbeelding van een dolmen of menhir verwerkt hebben. Na zo’n ontdekking let je extra op of dit gebruik in meer gemeenten voorkomt. Deze vraag werd al […]

  Continue reading
 • Archeologisch onderzoek op terrein van oude dorpshuis De Mounetille in Damwâld

  Bron: Dagblad van het Noorden 2 april 2020 om 12:03 uur Op het terrein waar 20 jaar geleden dorpshuis De Mounetille stond in Damwâld is deze week gestart met archeologisch vooronderzoek. Sinds het dorpshuis niet meer op deze plaats zit, heeft het terrein braak gelegen. Destijds zou er een nieuw dorpshuis, De Nije Tille, komen, […]

  Continue reading
 • Archeologen vinden 12e-eeuwse restanten van het dorp Helpman in Groningen

  Bron: RTV Noord, 4 april 2020, Verslaggever: Reinder Smith Bij een opgraving aan de Van Houtenlaan in de stad Groningen hebben archeologen de eerste bewoning van het dorp Helpman gevonden. Tot hun grote verrassing ontdekten de archeologen bij een routine-opgraving een middeleeuws erf in wat nu een wijk is aan de zuidkant van de stad. Het […]

  Continue reading
 • ANBI

  Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) heeft de culturele ANBI status! De Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AVNN) heeft de culturele ANBI status. De culturele ANBI status stelt leden/donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina treft u ons jaarverslag van 2019 alsmede het Beleidsplan voor 2020. Wat is een (culturele) ANBI? […]

  Continue reading
 • Archeologisch beleefpunt in Assen geopend

  We kenden er al een paar in Drenthe. De IJzertijd speurroute bij Assen, de Veenbrug bij Smilde en de plek bij Yde waar het Meisje van Yde in het veen is gevonden. Donderdag 12 maart 2020 was de opening van het vierde Archeologisch beleefpunt van Drenthe in Assen. Het beleefpunt werd door gedeputeerde C. Bijl […]

  Continue reading
 • Lezingenserie Prehistorie in het Hunebedcentrum te Borger gaat niet door i.v.m. Coronavierus – NIEUWE DATA!

  Als de situatie weer is genormaliseerd zullen de lezingen plaatsvinden op zondag 1 november, 29 november 2020 en 24 januari en 7 februari 2021. Het programma: Leven aan de rand van de oerwereld: De Neanderthaler in Noord-Nederland Zondag 1 november 2020 om 14:00. Door: Marcel Niekus, archeoloog Jagen in het oerbos: Een Mesolithisch leven in […]

  Continue reading
 • Ledenvergadering Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) in Ezinge gaat niet door inverband met de Coronacrisis

  De ledenvergadering van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) vindt plaats op zaterdag ………………… a.s. in het Wierdenmuseum te Ezinge. De inloop is vanaf 13.00 De vergadering begint om 13.30 uur. Vanaf ca. 15.00 uur zal een rondleiding volgen door het dorp en naar de kerk. De kerk staat bovenop een imposant hoge wierde. Een uitgebreid […]

  Continue reading
 • Schat aan opgravingen Ezinge volledig gepubliceerd

  De archeologische opgravingen in Ezinge (1923-1934) door Albert van Giffen trokken destijds internationaal de aandacht. Van Giffen wierp een volledig nieuw licht op bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd. Door de grote hoeveelheid vondsten is er echter nooit een volledige publicatie daarover verschenen. Daar is verandering in gekomen. In de zomer van 2014 verscheen […]

  Continue reading
 • Neanderthalers begroeven hun doden waarschijnlijk al

  Het lijkt er sterk op dat de Neanderthalers hun doden 50.000 jaar geleden al begroeven. Dat blijkt uit archeologische vondsten in Irak, beschreven in het vakblad Antiquity. Het doelbewuste begraven van doden blijkt uit meerdere zaken. Zo was de bodem rond de botten duidelijk anders dan de laag eronder. Ook was de grond onmiddellijk onder […]

  Continue reading
 • Cursus Archeologie 12 Februari 2020 – Aardewerk

  Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis is een schatkamer van archeologische informatie. Depot medewerkers Amy Kuiper en Jelle Schokker krijgen jaarlijks talloze archeologische artefacten in handen uit Groningen, Drenthe en Friesland. De vondsten worden gedetermineerd, gesorteerd en veilig geborgen onder de juiste omstandigheden. Ook archeologische (toevals)vondsten worden er gemeld. Hierdoor hebben de archeologen in huis […]

  Continue reading
 • Cursus Archeologie 5 Februari 2020 – Metaal: herkennen en conserveren

  Metaal is kwetsbaar uit archeologische context. Gert van Oortmerssen, Restaurator/Analist van het Laboratorium voor Conservatie en Materiaalkennis van het GIA. Van Oortmessen heeft inmiddels duizenden archeologische vondsten in handen gehad en geconserveerd. Vele daarvan liggen nu te pronken in vitrines van musea. Hij gaf uitleg hoe metalen zijn te herkennen en wat de volgende handelingen […]

  Continue reading
 • Cursus archeologie 29 januari 2020- Vuursteen: werktuigen herkennen en tekenen

  Vuursteen is een van de bekendste archeologische vondstmaterialen, maar wat is het eigenlijk? En hoe kun je natuurlijk vuursteen van echte werktuigen en afslagen herkennen? Tijdens deze avond werd hierop ingegaan en is het door middel van het tekenen en inmeten van vuursteenartefacten het gemakkelijker geworden om als vrijwilliger het materiaal in het veld te […]

  Continue reading
 • Cursus Archeologie 22 januari 2020 – Botmateriaal: mens en dier

  Cursusavond 22 januari 2020 – foto: Ger Roosjen Tijdens deze avond is er worden ingegaan op archeozoölogie in Nederland en over de methodiek van dit specialisme. Tijdens het practicum werd aan de hand van bestaand botmateriaal de verschillen tussen mensen- en dierenbotten bekeken en werd de bot- en tandmorfologie van verschillende diersoorten in Noord-Nederland behandeld. […]

  Continue reading
 • Cursus Archeologie 15 januari 2020 – Archeologische Grondsporen

  15 januari 2020 – Archeologische Grondsporen – Foto Daan Raemaekers Niet alle archeologische resten eindigen uiteindelijk in een depot: de grondsporen die voor archeologen zo belangrijk zijn, kunnen alleen in het veld gedocumenteerd worden. Prof.Dr. Daan Raemaekers ging in op de eigenschappen van onze bodem en welke sporen wel eens opduiken bij archeologisch onderzoek in […]

  Continue reading
 • Cursus Archeologie – 8 januari 2020 Introductie in de archeologie

  Op woensdag 8 januari is de cursus archeologie in Groningen gestart. Dertig deelnemers kwamen bijeen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit van Groningen. Onderwerp was de introductie van de archeologie. Wat is Archeologie? Waarom archeologie? Over opgravingen, schatgravers, opgravers toen en nu, de wetenschap en de wetgeving. Wat zijn de mogelijkheden om als geïnteresseerde archeologie […]

  Continue reading
 • Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden

  Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. Het nieuwe jaar is begonnen. In de media is de afgelopen tijd teruggekeken naar de hoogte- en dieptepunten van het jaar dat achter ons ligt. Als archeologische vereniging doen we dat ook. We kijken wat we als vereniging samen onze leden hebben kunnen doen. Dat is veel. Eigenlijk is […]

  Continue reading
 • Lezingen Drents Prehistorische Vereniging (DPV)

  Op 11 februari 2020 is een lezing van de over het Archeologisch onderzoek in Emmen, met als titel: Hondsrugtoren Emmen- de archeologische geheimen van een (sub-)recent verstoord terrein in het centrum van Emmen. De lezing wordt gegeven door Miranda de Wit, senior archeologie projectleider bij ingenieursbureau MUGin de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen en is […]

  Continue reading
 • Zaterdag 1 februari 2020 de jaarlijkse Steentijddag in Leiden

  Op zaterdag 1 februari 2020 wordt wederom in Leiden de jaarlijkse Seentijddag georganiseerd, ditmaal voor de dertigste keer. De termijn van de Call for Papers is inmiddels gesloten. We streven voor de Steentijddag 2020 een breed en divers spectrum na en we hopen u een gevarieerd lezingenprogramma aan te bieden. Naast de reguliere lezingen is […]

  Continue reading
 • Basiscursus Archeologie (DE CURSUS = VOLGEBOEKT)

  De lang verwachte cursus archeologie zal in in januari t/m februari 2020 plaatsvinden. Deze is opgezet in samenwerking met de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN), het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (GIA) en Bachur (Groninger Studievereniging Archeologie). In vijf cursusavonden zullen een aantal praktisch gerichte onderwerpen worden behandeld, waarbij de nadruk ligt op […]

  Continue reading
 • Archeologische excursie naar East Anglia, aan de Oostkust van Engeland

  Archeologische excursie naar East Anglia, aan de Oostkust van Engeland Van woensdag 20 mei tot maandag 25 mei 2020 De Drents Prehistorische Vereniging organiseert dit jaar weer een prachtige archeologische excursie waaraan ook AWN-leden onder dezelfde voorwaarden als de DPV-ers kunnen deelnemen. De reis is van 20 t/m 25 mei 2020 en het reisdoel is […]

  Continue reading
 • Niks knusse oertijd: eerste boeren hadden mogelijk importbruiden en slaven

  Zó knus was het bij de Flintstones thuis dus niet. Prehistorische boeren in Europa hadden geen homogene, hechte gezinnen; ze haalden importbruiden in huis en hielden misschien zelfs slaven. Gelezen in de Volkskrant 10 oktober 2019 door Maarten Keulemans Een in 2016 in Duitsland gevonden boerengraf uit de bronstijd, vermoedelijk van 2000 voor Christus. Beeld EPA Dat […]

  Continue reading
 • Neanderthalers in Noord-Nederland – Leven aan de rand van de Oerwereld

  Begin oktober is het Neanderthalers in Noord-Nederland – Leven aan de rand van de Oerwereld, verschenen. Het boek is geschreven door Marcel Niekus & Evert van Ginkel, ISBN 978-90-803447-9-2, uitg. Drentse Landschap, Assen, Prijs € 24,50 en rijk en prachtig geïllustreerd. Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat moderne mensen Europa kwamen koloniseren, bivakkeerde een […]

  Continue reading
 • Lezingen van de Drents Prehistorische Vereniging DPV

  Onze zustervereniging de Drents Prehistorische Vereniging (DPV) organiseert maandelijks interessante lezingen in de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 9404GE Assen, steeds om 19.30 uur. Op 5 november  wordt een boeiende lezing gegeven door Marcel Niekus over “Leven langs de rand van de oerwereld. De Neanderthaler in Noord-Nederland”. Begin oktober is het boek Neanderthalers in Noord Nederland, leven […]

  Continue reading
 • Noord-Nederland Archeoproof?

  Tijdens de ledenvergadering in Burgum werd de vraag gesteld over de onvoldoende bescherming van archeologische monumenten en vindplaatsen in de provincie Friesland. Naar aanleiding van zijn vraag wordt samen met leden onderzocht hoe “Archeoproof” Friesland is. Het is de bedoeling dat alle gemeenten op archeologiebeleid worden doorgelicht. Dit onderzoek is een opmaat voor de provincies […]

  Continue reading
 • Wrak ‘Stavoren 18’ uit circa 1700 ‘past niet in zijn tijd’

  Bron: Omroep Fryslan, 19 september 2019 Het blijkt dat het scheepswrak dat in het IJsselmeer net buiten Stavoren ligt, niet helemaal in zijn tijd past. Het schip moet gebouwd zijn in de lage 17e- of vroege 18e eeuw. Er zijn diverse vondsten gedaan die daarop wijzen, zoals tinnen lepels, pijpenkoppen en een sextant (een navigatie-instrument). […]

  Continue reading
 • Herfstvakantie in het Hunebedcentrum

  De maand Oktober en in het bijzonder de herfstvakantieperiode, staat bol van de leuke activiteiten. Tijdens de herfstvakantie is er elke dag een Oertijdprogramma in ons Oertijdpark. Oermensen laten graag zien hoe men in de prehistorie jaagde, leefde en werkte. Daarnaast zijn er rondleidingen langs onze topstukken en kunt u door één van onze archeologen […]

  Continue reading
 • Archeologisch experiment bij Hunebedcentrum: Een primeur!

  Door: Harrie Wolters, Hunebedcentrum Borger Vanaf 20 september gaan er experimenten plaatsvinden bij het Hunebedcentrum door de WEAG (Werkgroep Experimentele Archeologie Groningen), een initiatief vanuit de studentenvereniging Archeologie ‘Bachur’. Dit is het eerste archeologische experiment op het terrein van het Hunebedcentrum. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd, de aankomende tijd, betreft het archeologische vraagstuk van de […]

  Continue reading
 • Archeologen in spé helpen mee bij opgravingen eigen school in Ten Boer

  Uit: De Noorderkrant 13 september 2019 TEN BOER – Leerlingen van CBS De Fontein en OBS De Huifkar in Ten Boer hebben donderdag en vrijdag meegeholpen tijdens de archeologische opgraving aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer. De opgraving betreft een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, dat in de 10e en 11e eeuw na Christus […]

  Continue reading
 • Oertijdmarkt in Borger een succes!

  De Oertijdmarkt die op zondag 4 augustus bij het Hunebedcentrum werd georganiseerd, was een boeiend en succesvol. De stand van onze vereniging werd goed bezocht. Er was veel belangstelling van jong en oud voor het maken van sierraden uit de tijd van Vikingen en uit prehistorie. Kinderen konden met de metaaldetector op zoek naar “schatten”. […]

  Continue reading
 • Nieuw boek van Linda Dielemans – “Brons”

  Linda Dielemans, wie kent haar niet. Onlangs verscheen haar vierde archeologische roman, “Brons”. Brons, over glimmende schatten in mistige moerassen. Dit boek vertelt het betoverende verhaal van brons. Een verhaal vol spannende gebeurtenissen, geheimzinnige plekken en prachtige voorwerpen van duizenden jaren oud. Als lezer ga je met archeologen mee op onderzoek en ontdek je het grootste […]

  Continue reading
 • Opening Archeohotspot Coevorden

  Sinds een aantal weken is de bouw van het Cultuurhistorisch paviljoen op de Weeshuisweide in volle gang. Op zondagavond 14 juli is om 19:00 de feestelijke publieke opening én onthulling van de naam van het paviljoen. Het paviljoen is ontworpen door kunstenaar Michel Velt en wordt uitgevoerd door kunstenaar Tom Dijkstra. Vanuit de Toekomstvisie centrum Coevorden […]

  Continue reading
 • Een archeologische streep door Drenthe ……

  Archeologisch onderzoek in het toekomstige tracé van de N34 Emmen – Coevorden Door: Fred van den Beemt De provinciale weg, de N34 tussen Coevorden en Emmen, wordt de komende jaren verbouwd. In dit project gaat de provincie Drenthe twee wegvakken van de N34 verdubbelen. Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en […]

  Continue reading
 • Een boeiend en interessant boek – ‘Heidense heiligdommen’

  Een bijzonder interessant boek. Judith Schuyf gidst de lezer in ‘Heidense heiligdommen’ langs de zichtbare overblijfselen van een verloren, heidens verleden. Onze streken kenden in de pre-christelijke periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, heuvels en kuilen. Ze verwezen naar heiligdommen, tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. Tijdens de kerstening en de reformatie is veel […]

  Continue reading
 • Zaterdag 25 mei – Open dag bij het Archeologisch onderzoek van de N34 in Dalen

  De provinciale weg, de N34 tussen Coevorden en Emmen, wordt de komende jaren verdubbeld. In dit project gaat de provincie Drenthe twee wegvakken verdubbelen van de N34. Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en van Emmen-West tot aan de N381 (aansluiting Frieslandroute). Het tussenliggende deel, bij Erm, is eerder al verdubbeld. […]

  Continue reading
 • Erepenningen AWN voor twee noordelijke vrijwilligers in de Archeologie

  Zaterdag 13 april werden in Enschede tijdens een landelijke ledenbijeenkomst van de Archeologische Vereniging, twee leden van de AWN afdeling Noord-Nederland onderscheiden met de AWN Erepenning voor het vele werk dat zij jarenlang hebben verricht. De een is Jan Venena uit Makkum. Hij werd onderscheiden vanwege zijn onuitputtelijke en jarenlange inzet voor de onderwaterarcheologie in […]

  Continue reading
 • Oudste zeevarende schip gevonden ten noorden van Terschelling – hout uit 1536

  Bron: RCE 3 april 2019 Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden tijdens het bergen van containers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari […]

  Continue reading
 • Een mooie ALV van de Archeologische Verening Noord-Nederland (AWN) in het Observeum – Museum & Sterrenwacht te Burgum 

  De Algemene ledenvergadering van de Archeologische Verening Noord-Nederland (AWN) vond plaats op zaterdag 23 maart 2019 in het Observeum – Museum & Sterrenwacht in het Friese Burgum. Het was een boeiende ledenvergadering waar de leden met interessante voorstellen en vragen kwamen. Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt. Er werd afscheid genomen van penningmeester Matthijs […]

  Continue reading
 • Lezing Dagelijks leven op terpen en wierden

  Dagelijks leven op terpen en wierdenLezing over het dagelijks leven op terpen en wierden in de Groninger ArchievenCascadeplein 49726 AD GroningenOp 3 april 2019, door Annet Nieuwhof Annet Nieuwhof is postdoc-onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie en gespecialiseerd in de archeologie van het terpen- en wierdengebied.Annet Nieuwhof vertelt over leven op terpen en wierden.De […]

  Continue reading
 • ‘Onze’ Drentse hunebedden hebben Franse wortels

  Bron: DvhN 17 maart 2019 Door:  Job van Schaik, Cultuurjournalist Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant en schrijver van het boek ‘Hardloper Huizenga’. De bouw van stenen grafmonumenten, zoals hunebedden, ontstond in Noordwest-Frankrijk. De uitwisseling van de technische kennis over de prehistorische bouwcultuur vond hoogstwaarschijnlijk vooral over zee plaats. Dolmen bij Carnac, boven en […]

  Continue reading
 • DPV Wandelexcursie landgoederen Heidehof en Terborgh op zaterdag 6 april 2019

  De traditionele voorjaarsexcursie van de DPV staat dit jaar in het teken van de begraafcultuur. Het thema is afgeleid van het boek 100 eeuwen begraven rond Anloo, dat in mei 2018 is gepresenteerd in de Magnuskerk van Anloo. Medeauteur en DPV-lid Lukas Hoven heeft over dit onderwerp op 4 december 2018, een goedbezochte lezing gegeven […]

  Continue reading
 • Opgravingen en educatief project in Dalen een succes

  In aanloop naar de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen doet de provincie Drenthe archeologisch onderzoek bij Dalen. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari konden belangstellenden in het Infocentrum van de N34 de plannen zien, kregen een kijkje in het archeologisch werk. Buiten zijn de bezoekers, vooral kinderen, educatief aan het werk […]

  Continue reading
 • Workshop Fotogrammetrie

  Zaterdag 23 februari in Amersfoort Deze werkshop is bedoeld voor een ieder die zich wil gaan verdiepen in het gebruik van fotogrammetrie in de archeologie, zowel onder als boven water. Aan de hand van eigen ervaringen wordt in deze workshop stap voor stap aangegeven op welke wijze een goed resultaat kan worden verkregen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen […]

  Continue reading
 • Het AWN tijdschrift WESTERHEEM ONLINE!

  Tot 2017 gaf de AWN zes keer per jaar het tijdschrift Westerheem uit: sinds 1952 maar liefst 65 jaargangen van elk zes nummers. Sinds kort zijn alle nummers, per jaargang, digitaal door te bladeren, te bekijken en te doorzoeken. Een bron van informatie nu eindelijk digitaal ontsloten. Zie https://www.awn-archeologie.nl/westerheem-2/

  Continue reading
 • Meehelpen bij archeologisch onderzoek bij de verdubbeling van de N34 bij Dalen

  In het toekomstige tracé van de N34 wordt op dit moment tussen Dalen en Emmen door archeologen gezocht naar sporen van bewoning van mensen uit de prehistorie en vroege middeleeuwen. Tot in het voorjaar zijn veldteams met graafmachines actief om proefsleuven te graven. De archeologen van Arcadis brengen de sporen van bewoning digitaal in kaart […]

  Continue reading
 • Hunebedcentrum Borger in een nieuw jasje

  De hoofdtentoonstelling van het Hunebedcentrum in Borger is helemaal vernieuwd. In de nieuwe tentoonstelling sta je oog in oog met de hunebedbouwers. En dat niet alleen, je kan ook een huis van de hunebedbouwers bekijken, net als de gereedschappen waarmee ze werkten. Zo krijg je een mooi beeld van het leven van de hunebedbouwers. Het […]

  Continue reading
 • De Stem der Stenen

  Verhalen rondom en over hunebedden door Evert van Ginkel De Stem der Stenen bestaat uit tien verhalen rond de hunebedden. De verhalen zijn allemaal gefantaseerd, het ene verhaal wat meer dan het andere, maar berusten allemaal op archeologische en historische gegevens. Ze spelen vóór, tijdens en na de tijd waarin de hunebedden werden gebouwd. De […]

  Continue reading

All Rights Reserved