Voorzitter
Jan Venema
0515-232160
Grote Zijlroede 1, 8754CG Makkum
bestuur@lwaow.nl

Secretaris
Albert Zandstra
0521-517456
Willem de Zwijgerstraat 20, 8331GT Steenwijk
secretariaat@lwaow.nl

Penningmeester
Feiko Riemersma
06-52556965
Floralaan 7, 1211JT Hilversum
bankrekeningnummer: NL41 ABNA 0568 4227 32
penningmeester@lwaow.nl

Bestuurslid
Willem de Rhoter
058-2157752

Opleidingscoördinator
Liselore An Muis, Maritiem Archeoloog
opleidingscoordinator@lwaow.nl

Webmaster
Rob Oosting
06-15879382
webmaster@lwaow.nl

Adviseur
Johan Opdebeeck, Beleidsmedewerker / Maritiem Archeoloog RCE
033- 4217474
j.opdebeeck@cultureelerfgoed.nl