Lid worden van de LWAOW en daarmee tevens van de AWN- Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op het onderzoek, monitoring en beheer van ons archeologisch erfgoed onderwater.

Een lidmaatschap van de LWAOW is een kosteloos neven-lidmaatschap van de AWN. U dient dus van de AWN lid te worden om u bij de LWAOW aan te kunnen sluiten.

De AWN kent met ingang van 2018 de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar:

Soort lidmaatschap Kosten
A – het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. Kosten voor 2018: € 55,00
B – het jongeren-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14 t/m 27 jaar. In het jaar waarin men 28 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap. Kosten voor 2018: € 30,00
C – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot (op hetzelfde adres) al basis-lid is. Kosten voor 2018: € 25,00

Het afzonderlijke studenten-lidmaatschap is, tot en met een leeftijd van 27 jaar, samengenomen met het vorige jeugd-lidmaatschap tot één jongeren-lidmaatschap. Als student te boek staande leden zullen allen een schrijven ontvangen met nadere informatie en het verzoek om extra NAW-gegevens aan te reiken. Studenten, ouder dan 27 jaar, worden dan uitgenodigd om basislid te worden. Basis-leden t/m 27 jaar (op 31-12-2017) worden uitgenodigd dit kenbaar te maken bij onze secretaris om hun lidmaatschap om te zetten naar een jongeren-lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden door invulling van het aanmeldformulier 

Bij het aanmelden dient u aan te geven dat u specifiek lid wilt worden van de LWAOW. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Klik hier voor nadere informatie over de LWAOW elders op deze website.

Na aanmelding wordt u ingedeeld bij de LWAOW en de AWN-afdeling waar uw woonplaats onder valt. Elk lid kan deelnemen aan de landelijke en de afdelings-activiteiten van de AWN. Basis-leden, studenten-leden en jeugd-leden ontvangen de tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine, beide vijf maal per jaar.

Na aanmelding ontvangt u van onze secretaris een bevestiging met uw lidmaatschapsnummer, betalingsgegevens en wel/geen/enkele exemplaren van onze tijdschriften (afhankelijk van het moment van aanmelding).

Bij aanmelding vanaf 1 augustus (2018) : 60% korting…. en vanaf 1 december:  gratis (slechts één maand, maar wel met nazending van onze december-tijdschriften en alle andere rechten).

In november/december 2017 kunt u zich als lid nog gratis aanmelden voor de laatste twee maanden van 2017, incl. het laatste 2017-nummer van onze boeiende tijdschriften !

Geef uw adreswijzigingen, opzeggingen, e-mail-adressen, telefoonnummers, enz. via de e-mail door aan onze landelijk secretaris, Henk Kluitenberg (zie onder).

secretaris AWNsecretaris@awn-archeologie.nl