Op zoek naar De Slag op de Zuiderzee (1573)

Sinds 2013 wordt er door vrijwilligers in de onderwaterarcheologie onderzoek gedaan naar scheepswrakken in de Hoornse Hop. Eén van de onderzoeksvragen betreft de aanwezigheid van scheepwrakken of -resten van vaartuigen die betrokken waren bij De Slag op de Zuiderzee die in 1573 heeft plaatsgevonden. In het eerste kwaartaalblad van 2021 van de Vereniging Oud Hoorn verscheen hierover een artikel. De auteurs, Seger van den Brenk, Michiel Bartels en Christiaan Schrickx, doen verslag van de activiteiten en hun bevindingen met betrekking tot de zoektocht. Via bijgaande link kunt u een pdf van dit artikel “Op Zoek naar de Slag op de Zuiderzee (1573)” downloaden.