Veel vrijwilligers van de AWN zijn geïnteresseerd, onderlegd, en staan klaar om mee te werken bij opgravingen. Die opgravingen worden doorgaans gedaan door professionele instellingen, onder aanwijzingen van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is volgens de Nederlandse wetgeving gedelegeerd aan de gemeenten. Die nemen daartoe een archeoloog in dienst, of delegeren het aan een dienst, zoals de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Voor een opgraving wordt door het bevoegd gezag een Programma van Eisen (PVE) opgesteld. Daarbij wordt vaak aangetekend dat bijdragen van de vrijwilligers in de archeologie welkom zijn. Nou, daar doen we graag aan mee!

Archeologen van RAAP in Odijk – Singel 56

De AWN regio Utrecht heeft een commissie ‘Opgravingen & Veldlopen’ die bijhoudt welke mogelijkheden er voor de leden van de AWN zijn om aan een opgraving mee te werken.

De leden worden regelmatig op de hoogte gehouden waar de mogelijkheden liggen.

Bent u ook geïnteresseerd in dit soort activiteiten?👉 Wordt lid van de AWN!