Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Op de website van het RCE is een pagina te vinden die de rol van vrijwilligers in de Archeologie – zoals omschreven in de Erfgoedwet – duidelijk maakt: Klik hier om deze beschrijving te lezen.

Schematische weergave van uitzonderingen op de certificeringsplicht en het nieuwe certificeringsstelsel

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de archeologie. Vaak beschikken ze over een schat aan (lokale) archeologische kennis. Deze rol wordt in de Erfgoedwet gehandhaafd.

Het zou te veel vergen van verenigingen van vrijwilligers om aan de professionele standaarden te voldoen die nodig zijn om een certificaat te behalen voor het doen van opgravingen.

Bovendien zijn met het behalen van zo’n certificaat kosten gemoeid, die verenigingen, in tegenstelling tot archeologische bedrijven, niet kunnen terugverdienen. Daarom zijn er in de Erfgoedwet uitzonderingen opgenomen op het verbod op opgraving zonder certificaat.

In deze brochure wordt uitgelegd om welke uitzonderingen het gaat.