🏺 Basiscursus archeologie

Op verzoek van het AWN-hoofdbestuur heeft onze afdeling meegeholpen bij het standaardiseren van een AWN- basiscursus archeologie voor leden en belangstellenden.

Veel nieuwe leden informeren regelmatig of er nog een nieuwe basiscursus wordt gegeven. Nou, we hebben een nieuwe cursus gepland! We hebben maar liefst 18 nieuwe leden per begin 2023, en er is weer ruim voldoende animo! Gelukkig heeft ook Theo van der Tier, archeoloog en AWN-lid, aangegeven opnieuw de cursus te willen geven.

👉 De basiscursus wordt mogelijk ieder jaar wordt gehouden, de volgende pas weer in de herfst van 2024.

De eerstvolgende cursus is al volgeboekt, en vindt plaats op de volgende drie zaterdagen:🚩 25 maart, 1 april en 15 april van 10 – 15.30 uur.

👉 Voor belangstellenden voor het volgende cursus-moment:

👉Je kunt je nu alvast opgeven voor de volgende cursus, hoewel de data misschien nog wat kunnen verschuiven. Opgeven via ons mailadres          awnutrecht@yahoo.com

(Deze cursus werd voor het laatst in 2021/2022 gegeven )

Iedereen kan deelnemen, omdat we ook bij niet-leden enthousiasme voor archeologie willen wekken. Informatie en eventuele aanmeldingen via awnutrecht@yahoo.com

Tijdens de cursus komen op drie zaterdagen globaal de volgende onderdelen aan de orde:

  • Een algemene inleiding op de archeologie in Nederland
  • De archeologische activiteiten tijdens een opgraving
  • Tekenen en meten in de archeologie
  • Survey of veldverkenning
  • Globale kennis van Romeins, middeleeuws en nieuwe tijdsaardewerk