Basiscursus archeologie

Basiscursus archeologie

Op verzoek van het AWN-hoofdbestuur heeft onze afdeling meegeholpen bij het standaardiseren van een AWN- basiscursus archeologie voor leden en belangstellenden.

Deze cursus wordt waarschijnlijk dit kalenderjaar opnieuw gegeven in de maanden oktober en november. Iedereen kan deelnemen, omdat we ook bij niet-leden enthousiasme voor archeologie willen wekken. Informatie en eventuele aanmeldingen via awnutrecht@yahoo.com

Tijdens de cursus komen op drie zaterdagen globaal de volgende onderdelen aan de orde:

  • Een algemene inleiding op de archeologie in Nederland
  • De archeologische activiteiten tijdens een opgraving
  • Tekenen en meten in de archeologie
  • Survey of veldverkenning
  • Globale kennis van Romeins, middeleeuws en nieuwe tijdsaardewerk