Basiscursus archeologie

Op verzoek van het AWN-hoofdbestuur heeft onze afdeling meegeholpen bij het standaardiseren van een AWN- basiscursus archeologie voor leden en belangstellenden.

Deze cursus wordt dit kalenderjaar 2021 opnieuw gegeven in de maanden oktober en november.

In verband met de Corona pandemie zijn de in eerste instantie opgegeven data niet langer correct. Ingeschreven cursisten worden op de hoogte gehouden van de cursusdagen.

Iedereen kan deelnemen, omdat we ook bij niet-leden enthousiasme voor archeologie willen wekken. Informatie en eventuele aanmeldingen via awnutrecht@yahoo.com

Tijdens de cursus komen op drie zaterdagen globaal de volgende onderdelen aan de orde:

  • Een algemene inleiding op de archeologie in Nederland
  • De archeologische activiteiten tijdens een opgraving
  • Tekenen en meten in de archeologie
  • Survey of veldverkenning
  • Globale kennis van Romeins, middeleeuws en nieuwe tijdsaardewerk