Werkgroepen en Projectteams

 

  1. Veldverkenning

In polder Rijnenburg bij Utrecht was enkele jaren een werkgroep Veldverkenning actief. Zo gauw er weer een akker beschikbaar komt wordt er weer een nieuwe veldverkenning opgezet. We organiseren deze activiteit om onze leden veldwerkervaring op te laten doen. Na het wassen van de vondsten wordt onderzocht uit welke tijdsperiode de vondsten afkomstig zijn: ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd. Op deze manier kan worden nagegaan of en wanneer er in het verleden bewoning in de polder heeft plaats gevonden. De vondsten worden via een vondstformulier beschreven en in een rapport uitgewerkt.

  1. Projectgroep “Onderzoek Romeins grijs aardewerk in het Kromme Rijngebied”

    Bakselonderzoek met de microscoop

Op de bovenstaande afbeelding: Locaties van de te determineren vondsten.

Dit projectteam onderzoekt vanaf januari 2017 de aanwezigheid van verschillende baksels Romeins grijs aardewerk.  Reden: in het Provinciaal Archeologisch Depot Utrecht blijken bijna 200 dozen met Romeinse scherven te staan, die nog nooit zijn uitgezocht. Door het werk van deze werkgroep komt er uiteindelijk zicht op de soorten Romeins aardewerk in het Kromme Rijngebied. In totaal werken er 19 AWN-leden mee, die eens in de twee weken op maandag of woensdag drie tot vier uur aan de slag gaan.

  1. Werkgroep “Leen de Keijzer” in Houten

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ is een zelfstandige werkgroep. De werkgroep komt bijeen op de zolder van het Oude Station in Houten. Daar zijn ook het archeologisch museum en de vakbibliotheek gevestigd. De groep houdt zich bezig met archeologie in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal. De werkgroep is aangesloten bij de AWN-afdeling Utrecht. Op de eigen website is meer informatie over deze werkgroep te vinden: www.archeologiehouten.nl.

AWG ‘Leen de Keijzer’ : Ina Marina Elsbieta Lieneke Peter Lenie Herman Pieter Rinke Joop Han