Is de AWN een bedrijf?

Nee, het is een vereniging die geheel door vrijwilligers wordt gerund. Die vrijwilligers zijn zowel professionele als amateurarcheologen. Lees meer over de organisatie van de AWN op de website.


👉(Deze webpagina is in onderhoud. Binnenkort volgt een update)🛠