Metaaldetectie

Metaaldetectie is niet meer weg te denken uit de huidige archeologie. Door metaaldetectie worden metalen voorwerpen gevonden die in het verleden in de grond bleven liggen. Op een opgraving zelf wordt meestal door een professional gezocht. Onze afdeling verleent af en toe assistentie bij een opgraving door op de stort de afgevoerde grond na te zoeken. Dat levert altijd weer nieuwe vondsten op.

 

Metaaldetectorzoekers binnen en buiten de AWN zoeken ook regelmatig buiten opgravingen om. Wanneer dat gebeurt op akkers heeft dat weinig nadelig effect op de archeologie, omdat de grond immers al is omgeploegd. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan deze manier van zoeken. Zo is de zoeker verplicht om toestemming te vragen aan de betreffende boer, moeten de gemaakte gaten netjes worden dicht gegooid en moeten de vondsten gemeld worden bij het provinciaal meldpunt ( zie: Vondsten). De zoekers mogen daarna de vondsten zelf behouden. Door de meldingen kunnen archeologen toch gebruik maken van de kennis over de vondsten. Het is wettelijk verboden om op archeologisch monumenten te zoeken. Daarop staan hoge boetes.