Metaaldetectie

Metaaldetectie is niet meer weg te denken uit de huidige archeologie.

Door metaaldetectie worden metalen voorwerpen gevonden die in het verleden in de grond bleven liggen. Op een opgraving zelf wordt meestal door een professional gezocht. Onze afdeling verleent af en toe assistentie bij een opgraving, bijvoorbeeld door op de stort de afgevoerde grond na te zoeken. Dat levert altijd weer nieuwe vondsten op.

Metaaldetectorzoekers binnen en buiten de AWN zoeken ook regelmatig buiten opgravingen om. Wanneer dat gebeurt op akkers heeft dat weinig nadelig effect op de archeologie, omdat de grond immers al is omgeploegd. Wel is het zo dat registratie van de vondst – bijvoorbeeld in PAN – belangrijke informatie kan toevoegen en het archeologisch inzicht verbetert.

👉 Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan deze manier van zoeken. Zo is de zoeker verplicht om toestemming te vragen aan de betreffende boer, moeten de gemaakte gaten netjes worden dicht gegooid en moeten de vondsten gemeld worden bij het provinciaal meldpunt ( zie: Vondsten). De zoekers mogen daarna de vondsten zelf behouden.

👉 De vondsten kunnen ook gemeld worden bij de AWN regio Utrecht, bijvoorbeeld bij de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ in Houten. De vondsten worden daar gemeld in de landelijke PAN database. Lees hier meer over PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)

Door deze meldingen kunnen archeologen toch gebruik maken van de kennis over de vondsten.

👉 Het is wettelijk verboden om op archeologisch monumenten te zoeken. Daarop staan hoge boetes.


👉 Zie verder ook de nieuwe KNA richtlijn voor de behandeling van metaal; klik hier!