Archeologisch Onderzoek: Het Vrouwenklooster in De Bilt

Zo’n 15 jaar geleden hebben Ton van Bommel en Henk Rebel namens de AWN, samen met de toenmalige provinciaal archeoloog,  aardewerk onderzocht van het Vrouwenklooster in De Bilt.

We ontdekten daarbij verscheidene inkervingen in het aardewerk, graffito.

Dat lag opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis in De Bilt. 

De resultaten van dit onderzoek zijn nu meegenomen in een wetenschappelijk onderzoek. Zie de rapporten hieronder…

👍 Bijzonder om te zien dat een klein onderzoek van de AWN mee helpt om een wetenschappelijk onderzoek ondersteunt!