Deze website wordt onderhouden door de commissie ‘Website & Media’ van de AWN regio Utrecht.

Sinds december 2021 is een vernieuwd concept aangereikt, en is deze website in een transitie naar een meer informatieve site.

Wijzigingen worden ook in de loop van 2023 verwacht, en zullen verder niet afzonderlijk worden gecommuniceerd.

Disclaimer:

De websitebeheerders doen er alles aan om de rechten van derden te eerbiedigen. Mocht er desondanks toch content op verschijnen waarvan u vind dat dat rechten schendt, verzoeken wij u vriendelijk om die terstond te melden per e-mail aan: awnutrecht@yahoo.com