Lezingen en excursies in het seizoen 2019 / 2020

Swifterbantcultuur op het bedrijventerrein “Het Klooster” in Nieuwegein

Kirsten Leijnse woensdag 13 november 2019, aanvang 20.00

Archeologe Kirsten Leijnse vertelt ons over de prehistorie opgraving door RAAP en BAAC in Nieuwegein, waarbij ze begin 2017 betrokken was. De opgraving onthulde een bijzondere vindplaats van bewoning van ca. 6500m² uit de periode 4600-3400 voor Christus. Deze zogenaamde Swifterbantcultuur-mensen waren pioniers. Naast jager- verzamelaar werden ze ook boer. Ze leefden van jacht en visvangst, kleinschalig verbouwen van graan, het houden van vee en ze maakten ook aardewerk. Het is voor het eerst dat in het rivierengebied sporen van deze cultuur zijn aangetroffen. Naast grote hoeveelheden vuurstenen werktuigen, aardewerk en bewerkt bot en gewei zijn er complete menselijke begravingen blootgelegd. Voor Nederland een unieke vondst. Deze begravingen zijn gelicht en door een fysisch antropoloog onderzocht in Leiden. De uitwerkingen van deze vondsten in 2018 waren verrassend en werden landelijk nieuws.

Unieke archeologie in Houten Castellum; bewoning langs een restgeul in de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen.

Jan van Renswoude woensdag 12 februari 2020, aanvang 20.00

Vanwege geplande nieuwbouw in de nieuwe wijk Castellum in Houten onderzocht VUhbs Archeologie sporen van bewoning uit de IJzertijd , Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen langs en in een oude rivierarm. Archeoloog Jan van Renswoude (VUhbs) geeft deze avond een persoonlijke toe- lichting op de in 2017 verschenen rapportage van deze opgravingen van 2010-2012. De Houtense Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ heeft in 2019 een mooie intrigerende tentoonstelling ‘Van IJzertijd tot nieuwbouwwijk’ over deze opgraving gehouden. Het onderzoek van deze oude rivier of restgeul bracht vooral belangrijke kennis over het leven in het rivierengebied in de pre- en protohistorie. Er waren bijzondere vondsten zoals een complete kano, visfuiken, brugconstructies, een rituele plek, opmerkelijke Romeinse munten en een metaaldepot van militaire uitrustingsstukken dat uniek is voor Nederland.

Ontdekte Romeinse brug en Limes weg in Leidsche Rijn

Marieke Arkema woensdag 11 maart 2020, aanvang 19.45!

In de zomer van 2018 is door de gemeente Utrecht een deel van de Romeinse weg in de toekomstige wijk Rijnvliet in Leidsche Rijn opgegraven. Behalve resten van deze Limesweg, is ook een Romeinse brug gevonden. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn grote hoeveelheden klei met grind onderzocht, maar ook tal van vondsten gedaan waaruit blijkt dat dit deel van de Limesweg een project van de Romeinse overheid moet zijn geweest. Voor de aanleg van de weg en de brug zijn Romeinse soldaten ingezet, zij verloren hun bijl of kostbare munten en gooiden hun kapoe kruiken in het water. GemeenteArcheoloog Marieke Arkema heeft samen met collega’s deze verloren spullen van de Romeinen opgegraven en de weg en brug in kaart gebracht en vastgelegd. Tijdens de lezing vertelt zij meer over de opgraving en de resultaten waardoor het beeld dat we hadden van de Romeinse Limes in Utrecht weer is aangepast.

Najaar 2018 heeft archeoloog Erik Graafstal voor onze AWN-afdeling al een tip van de sluier opgelicht wat betreft de vondst van de brug en weg; Marieke geeft ons nu een volledig uitgewerkt beeld.

De aanvang van deze avond is 19.45. We starten met een kop koffie of thee. Na afloop van de lezing wordt na een pauze met een drankje de Algemene Leden Vergadering gehouden.

Alle lezingen vinden plaats in de Kapittelzaal of de Dekenzaal van de Pieterskerk in Utrecht.

Adres         Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht

Aanvang    20.00 uur

Entree        € 3,- voor niet-leden / gratis voor leden AWN