Regio Utrecht – deelname opgravingen

De opgraving van Leeuwenstein, Leidsche Rijn

In september 2015 kreeg de AWN het verzoek om te helpen met de opgraving van een vrij onbekend buiten in Leidse Rijn. Het terrein lag naast de plek waar het tijdelijke muziekgebouw stond. De opgraving betrof niet het hoofdgebouw, maar een bijgebouw dat in gebruik is geweest in de 17e en 18e eeuw. Het stond in een beschoeide vijver. De functie van dit huis was onduidelijk. Er lijkt niet gekookt te zijn, maar het aantal vondsten van aardewerk, glas, metaal was erg groot. We konden twee en een halve dag hulp bieden, voornamelijk zeven en metaaldetectie. In de ArcheoHotspot Utrecht wordt samen met vrijwilligers aan de restauratie van het vondstmateriaal gewerkt.

Opgraving met AWN-deelname: Odijk – Het Burghje

 Het ADC stelt de AWN in staat om in mei en juni 2017 met een flink aantal leden deel te nemen aan een interessante opgraving in Odijk. In werkelijkheid blijkt het om twee opgravingen te gaan.

De eerste op een gedeelte waar sporen van middeleeuwse bewoning worden aangetroffen. Daarbij wordt ook een smalle gracht aangetroffen, die blijkbaar om een middeleeuws gebouw heeft gelegen.

Meer oostelijk wordt een grafveld opgegraven uit de Romeinse tijd met zowel resten van crematies als lichaamsbegravingen. Daarbij worden verbrande aardewerkscherven gevonden en enkele grafgiften, zoals een nog gave glazen vaas!

👉 Ook enkele nieuwe leden die net hun Basiscursus Archeologie hadden afgerond, konden de theorie in praktijk brengen.