Nieuwsbrieven

Het afdelingsbestuur geeft zes tot acht keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Daarin informeert het bestuur de leden over nieuwe lezingen of excursies, oproepen voor actieve archeologie, resultaten van de werkgroepen, oproepen voor archeologisch vrijwilligerswerk, studiedagen, tentoonstellingen, enzovoort.

De tweede nieuwsbrief van elk kalenderjaar bevat de vergaderstukken van de Jaarvergadering en het Jaarverslag van de afdeling.

nieuwsbriefheader