Antwoord Minister op verzoek vrijstelling certificeringsplicht

Op 7 juli is er een positief antwoord vanuit het Ministerie van OCW ontvangen voor nader overleg over het verzoek vanuit de AWN voor vrijstelling van de certificeringsplicht voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. De belangrijkste passage uit de brief luidt als volgt: “Graag zou ik ook u uitnodigen om op korte termijn te bespreken op welke wijze een uitzonderingsbepaling ten aanzien van vrijwilligers in de maritieme archeologie er concreet uit zou kunnen zien.“ Voor de integrale tekst van de brief ; klik hier…..

Post a comment