Jef van den Akker Award 2018

Op zaterdag 20 januari is op de jaarlijkse Schervendag van de LWAOW ook weer aandacht besteed aan de toekenning van de Jef van den Akker Award.

De Award wordt uitgereikt aan iemand die zich het afgelopen jaar op één of meerdere wijzen verdienstelijk heeft gemaakt als erfgoedbeoefenaar in de maritieme archeologie op het gebied van:

  • Het publiceren van onderzoeksgegevens;
  • Publieksvoorlichting, door middel van lezingen, voordrachten enz.;
  • Belangenbehartiging en het onderhouden van contacten met diverse stakeholders en mede erfgoedbeoefenaren;
  • En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste een actieve inzet in het veld voor een groep onderzoekers of voor een bepaald project.

Voorzitter van de Stichting BOS, Rob Oosting, stelde in zijn toespraak dat het dit jaar voor het bestuur van BOS niet moeilijk was om uit de gelederen van de vrijwilligers in de maritieme archeologie was iemand voor te dragen voor de Award.

Met de woorden: ‘Het e-mail adres van degene aan wie dit jaar de award wordt uitgereikt verraad eigenlijk al het warme hart dat hij onze gezamenlijke hobby toedraagt. Als ik het heb over hans@wrakdata .nl weten jullie als aanwezigen vast over wie ik het heb’; kondigde hij de winnaar aan.

Voordat de Award aan Hans van der Weide werd uitgereikt gaf Rob Oosting een overzicht van de verdiensten waarop de keuze voor toekenning is gebaseerd, zijnde:

  • Wat de actieve inzet betreft noem ik je uitgebreide archief en de activiteiten die jullie op de Noordzee ondernemen met de Bernicia om ontbrekende gegevens van ons maritiem erfgoed te verzamelen en de resultaten met gelijkgezinden te delen;
  • Als we het hebben over het publiceren van onderzoeksgegevens denk ik aan onze oproep vanuit BOS om gezamenlijk over de wrakken in de Noordzee te publiceren, waaraan jij spontaan gehoor gaf. Je ergernis dat het publiceren daarvan werd tegengewerkt stak jij terecht niet onder stoelen of banken. Ondanks dat ben je nog steeds bereid de gegevens voor publicatie beschikbaar te stellen. Het gaat er vast van komen: Wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar zeggen;
  • In 2015 heb jij de taak van secretaris bij de Stimon overgenomen van Coen Onstwedder, waarbij jij aan die taak op eigen voortvarende wijze invulling geeft;
  • Als secretaris van de Stimon, actief lid van de Bernicia en de LWAOW kom je op voor de belangen van deze vrijwilligersorganisaties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van OCW;
  • Op het 12e Glavimans Symposium verraste je ons met een mindmap waarin je een duidelijk beeld gaf van de omvang voor een gewenste inventarisatie van het maritiem erfgoed in de Noordzee;
  • Tot slot wil ik nog de recent door jou samengestelde ‘Handleiding fotogrammetrie onder water’, die ook online staat noemen. Samen met Othmar Schimmel ga jij binnenkort de opgedane kennis met mede LWAOW-ers delen.

Alles werd nog even samengevat in de woorden: Hans jij bent een maritiem erfgoedbeoefenaar in hart en nieren die zich op vele vlakken begeeft, je kennis deelt en uitdraagt en (zo nodig van een kritische noot voorzien) opkomt voor de belangen van de vrijwilligers in de maritieme archeologie.

Post a comment