Bijdrage van LWAOW’er Nico Brinck aan Engels onderzoek naar merken op koperen huidplaten bij houten schepen

Om houten schepen tegen aantasting van onder andere de paalworm te beschermen werden deze vaak met koperen platen bekleed. Deze koperen platen zijn vaak voorzien van een merkteken van de scheepswerf waar zij werden aangebracht of van de plaatwalserij waar zij waren vervaardigd. Ook in Nederlandse wateren zijn wrakken die met koperen platen bekleed waren aangetroffen. Nico Brinck inventariseerde de merken op deze platen. Zijn inventarisatie was een belangrijke bijdrage aan het artikel “Copper & Muntz Metal Sheathing” dat in de The International Journal of Nautical Archaeology (nummer 47.2, 2018) is gepubliceerd.

Post a comment