Gesprek uitzonderingspositie vrijwilligers in de onderwaterarcheologie op ministerie van OCW

Begin dit jaar hebben de AWN/LWAOW en de STIMON een brief naar de Minister van OCW gestuurd betreffende het opnemen van een uitzonderingspositie in de Erfgoedwet voor vrijwilligers in de maritieme archeologie. De brief heeft geresulteerd in een uitnodiging voor een gesprek op het ministerie van OCW. Dit gesprek heeft op 11 september 2017 plaatsgevonden.
Het vervolg op dit gesprek zal op 25 november 2017 op de agenda van de bijeenkomst voor vrijwilligers in de maritieme archeologie staan.
Bijgaand links naar het gespreksverslag en de bijbehorende powerpoint presentatie.

Post a comment