Symposium ‘Oral History, een stap verder’

Op vrijdag 8 december organiseert Het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’ het interactieve symposium ‘Oral History, een stap verder’. Dit keer in Amersfoort bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) van 10.00 tot 17.00 uur. Dit symposium belooft een inspirerende en interactieve dag te worden, waarin het onderwerp oral history centraal staat.

Om de dag af te trappen beginnen we met een plenaire sessie met drie gewaardeerde sprekers. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat een van onze sprekers Rose Mary Allen zal zijn, een bijzonder hoogleraar Cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de Universiteit van Curaçao. Tijdens haar presentatie zal zij dieper ingaan op haar ervaringen met oral history op de Cariben. James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, zal de diepgaande impact van oral history op individuen en gemeenschappen verkennen. Daarnaast zal Frank von Meijenfeldt van het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’ dieper ingaan op de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van oral history.

Doe mee aan onze interactieve workshops

Onder leiding van ervaren moderatoren bieden we vijf uiteenlopende workshops waar je ook zelf aan de slag gaat. In workshop 1 bespreken we de actuele ontwikkelingen in museale sector en wordt onder meer een nieuwe workflow voor musea en oral history gepresenteerd. In workshop 2 kijken we hoe je oral history interviews bewaart en toegankelijk maakt voor verschillende projecten. In workshop 3, ‘OH doe jij dat zo’? laten we inspirerende oral history projecten zien en bieden we deelnemers de gelegenheid om ideeën en inzichten uit te wisselen. In workshop 4 gaan we dieper in op het concept van “contested history” en de rol die oral history daarbij kan spelen. Tot slot kun je in workshop 5 eerste hulp krijgen bij transcriberen, want iedereen kan het leren met behulp van de juiste software.

Het belang van oral history

Oral history is een vakgebied dat in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving. Omgang met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder verhalen over het verleden. Ook is oral history een manier om onbekende en verborgen verhalen naar boven te halen. Op deze wijze worden verhalen zichtbaar van groepen en gemeenschappen die weinig aan bod komen en draagt daarmee bij aan nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis.

Voor wie interessant?

Dit symposium is interessant voor historische verenigingen, individuele beoefenaars, professionals, vrijwilligers van migrantengroepen, museum- en archiefmedewerkers en iedereen die meer wil leren over oral history.

Het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’

Het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’ is een landelijk platform dat zich inzet om kennis en ervaring over oral history te delen. We werken actief samen met musea, archieven, kennisinstituten, universiteiten en ondersteunen gemeenschapsinitiatieven die het behoud en begrip van oral history bevorderen.

Bekijk hier het programma. We zien je graag op vrijdag 8 december in Amersfoort!

> Helaas is de inschrijving vol. Wil je op de reservelijst geplaatst worden? Stuur een mail naar info@sprekendegeschiedenis.nl <

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).