Nieuwe KNA Leidraad Metaal

Nieuwe KNA Leidraad Metaal
Begin april is er een nieuwe KNA Leidraad over metaal verschenen. Deze leidraad geeft basisinformatie over metaalvondsten en de informatiewaarde daarvan. Er wordt een relatie gelegd tussen kenmerkende variabelen van metaalvondsten en de beantwoording van relevante onderzoeksvragen op het gebied van metaalonderzoek. Belangrijk dus voor iedereen binnen de Nederlandse archeologie: van PvE-schrijver en archeoloog tot onderzoeker, restaurator en depothouder. De leidraad is uitgevoerd in de vorm van een interactieve pdf: een primeur, die inmiddels al navolging vindt in andere Leidraden die in voorbereiding zijn.
bekijk de Leidraad!