• Veldloop door ArcheoHotspot Boxtel

  Op zaterdag 2 maart organiseert ArcheoHotspot Boxtel weer een veldloop. Verzamelen om 10.00 en het duurt tot ongeveer 12.30-13.00 uur. Vanuit Lennisheuvel de Mijlstraat in, er is een parkeergelegenheid net na het voetbalveld van Lennisheuvel links. We hebben van de eigenaar toestemming gekregen hier deze ochtend te mogen zoeken.

  Continue reading
 • Lezing op 20 maart over actueel archeologisch onderzoek in Kempen- en Peelland door Ria Berkvens (Erfgoedhuis)

  Elke nieuwsbrief van de AVKP wordt door Ria Berkvens opgeluisterd met de veldwerkkalender met daarin een kort overzicht van de aanstaande archeologische onderzoeken in de regio Zuidoos-Brabant. De resultaten van die archeologische onderzoeken komen ook geregeld voorbij in de nieuwsbrief. Sinds 2017 is daarbij ook weer een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal archeologische onderzoeken […]

  Continue reading
 • De werkgroep Steentijd was ook weer op pad

  Één van de doelstellingen van de werkgroep Steentijd is het inventariseren van steentijdvondsten in de heemkamers van de heemkundekringen in Brabant. Deze keer waren we in Erp, waar we, naast leden van de Heemkundekring Erthepe, op de voet werden gevolgd door het Brabants Dagblad. Uit de verschillende steentijd periodes kwamen vondsten tevoorschijn, waarbij het opviel […]

  Continue reading
 • Opgraving op de Prunellalaan in Aalst

  Volgende week, vermoedelijk dinsdag 19 februari, wordt door Econsultancy gestart met een grote opgraving op de Prunellalaan in Aalst. Er zijn bij het proefsleuvenonderzoek sporen en vondsten aangetroffen vanaf de 13e eeuw. Gehoopt wordt de dorpsontwikkeling van Aalst in kaart te kunnen brengen. Meehelpen kan natuurlijk, maar laat dat wel van te voren weten. Er […]

  Continue reading
 • Twintigste Zeeuwse AmateurArcheologen Dag

  Een begrip voor amateurarcheologen. De Zeeuwse AmateurArcheologen Dag is als contactdag voor amateurarcheologen in Zeeland en daarbuiten een begrip. Inzet en enthousiasme van Zeeuwse en West-Brabantse vrijwilligers in de archeologie hebben zowel in het heden als in het verleden tot belangrijke archeologische ontdekkingen en resultaten geleid. Nog steeds vormen zij ogen en oren voor professionele […]

  Continue reading
 • Studiedag Bouwhistorie Erfgoedhuis

  Bij deze wil het Erfgoedhuis Eindhoven U graag uitnodigen op de studiedag Bouwhistorie als gemeentelijke taak op 14 maart. Historische gebouwen zijn erfgoed en hebben cultuurhistorische waarde. In de erfgoedwet wordt het tot de taak van de gemeenten gerekend om op een verantwoorde manier om te gaan met erfgoed. Zo zijn er regels vastgelegd hoe […]

  Continue reading
 • Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

  Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019 in het Erfgoedhuis te Eindhoven. Het onderwerp van deze studiedag gaat over synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van […]

  Continue reading
 • Wil jij ook bevangen worden door de “febris archeologica”??

  Geïnspireerd door Gerrit Beex, de eerste Brabantse provinciale archeoloog, en bekende amateurarcheologen als Jac. Verhagen en Bert Moelands, werd rond 1970 de archeologische werkgroep van de Heemkundekring de Drie Heerlijkheden opgericht. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Hans Jochems. In het boek over de archeologie van Noord Brabant tot 1200 (Onder heide en akkers, uit […]

  Continue reading
 • Bezoek RMO en stadswandeling Leiden

  We gaan op zaterdag 25 mei het Rijksmuseum voor Oudheden bezoeken in het kader van het 200 jarig bestaan van het museum. Daarna is er een stadswandeling met als gids Jelle Dekker. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

  Continue reading
 • Excursie naar Ulvenhout en Alphen

  Op zondag 24 maart zijn we te gast bij de Heemkundekring Paulus van Daesdonck in Ulven-hout en brengen we een bezoek aan Alphen met zijn grafheuvels en archeologisch museum. Want een kijkje in de keuken van heemkunde-kringen in de regio levert altijd wat op aan nieuwe inzichten, gedeelde belangstelling en mogelijk interessante contacten. Een dag […]

  Continue reading
 • LEZING OVER HET KLOOSTER MARIËNHAGE (EINDHOVEN)

  Op woensdag 20 februari geeft archeoloog Nico Arts een lezing: ‘Archeologie en geschiedenis van het kasteel-klooster Die Haghe-Mariënhage bij Eindhoven’. Plaats: Erfgoedhuis Eindhoven, gratis toegankelijk (inclusief koffie/thee). Die Haghe was van oorsprong een omstreeks 1100 gebouwd kasteel in het dal van de Dommel. Een eeuw later werd daar dichtbij de stad Eindhoven gesticht. In 1420 […]

  Continue reading
 • Proefsleuven onderzoek Veghel

  De gemeente Meierijstad heeft besloten om in het plangebied van de Groen van Prinstererlaan archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van proefsleuven in de gebieden met een middelhoge verwachting. Gezien de relatief kleine omvang van het gebied met deze middelhoge verwachting, is geadviseerd dit onderzoek middels een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een […]

  Continue reading
 • OPGRAVING HUYSACKERS-ROSKAM VELDHOVEN

  Vanaf 14 januari zal op de Huysackers te Veldhoven weer een opgravingscampagne plaatsvinden. Deze duurt ongeveer 3 weken en wordt, zoals het eerdere onderzoek, uitgevoerd door een combinatie van Archol en ADC. Dit keer wordt het resterende perceel waar nog een huis op stond (nr 48, naast de loods) opgegraven (ca 6.000 m²). De verwachting […]

  Continue reading
 • UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE MET LEZING

  U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2019 in het Erfgoedhuis Eindhoven. De avond begint om 20 uur met een lezing door Hanneke van Alphen, die ons meeneemt voor een Archeologisch rondje Uden met vorstin van Slabroek, Merovingisch grafveld en Vondst Peelrandbreuk. Daarna willen we met […]

  Continue reading
 • Liefhebbers aanmelden

  ACTIEVELINGEN ONDER DE VRIJWILLIGERS GEZOCHT Onze AWN gaat het uitwerken van oude, niet uitgewerkte, bijna vergeten, opgravingen tot een belangrijke activiteit voor vrijwilligers maken. Van deze zogenaamde “cold-cases” bestaan er in Nederland naar schatting duizenden. We kunnen dus even vooruit… ook in Eindhoven… Deze activiteiten beslaan eigenlijk alle facetten van archeologie, behalve het veldwerk. Om […]

  Continue reading

Alle rechten voorbehouden