Welkom bij Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland

De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland is in 1997 opgericht en heeft nu ongeveer 180 leden. Wij zijn afdeling 23 van de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Onder het tabblad Contact vind je onze contactgegevens en hoe we bereikbaar zijn.

Als lid van de AVKP kun je zelf actief met archeologie bezig zijn. Wij werken mee aan archeologisch onderzoek, aan erfgoededucatie en publieksbereik, wij maken ons sterk voor behoud en bescherming van het archeologisch erfgoed en ondersteunen gemeenten daarbij.

Leden zijn iedere woensdagavond welkom in de werkruimte van het Erfgoedhuis. Deze ruimte is open van 19.30 tot 23.00 uur. Er is dan gelegenheid deel te nemen aan archeologische projecten, zoals bodemvondsten wassen, nummeren, plakken, tekenen en/of restaureren. Ook kan de uitgebreide bibliotheek worden geraadpleegd of informatie worden uitgewisseld. Er zijn regelmatig speciale activiteiten zoals lezingen, excursies, en cursussen. Je kunt je bijdragen leveren aan lesprogramma’s en doe-activiteiten voor kinderen en aan presentaties voor een breed publiek. Leden van onze afdeling kunnen meedoen bij veldverkenningen, booronderzoek en opgravingen in Zuidoost Brabant. Als lid krijg je ongeveer vijf maal per jaar per e-mail een AVKP actueel toegestuurd.

Gebruik deze link voor meer informatie over het lidmaatschap.