De doelstellingen van de RO-groep zijn:
• adviseren en ondersteunen van lokale groepen en individuele leden bij vragen over het gemeentelijk archeologiebeleid en/of het beleid van provincie en rijk;
• beoordeling van verzoeken om als AVKP op te treden als ‘belanghebbende’ bij bezwaar en beroepsprocedures, de Ro-groep adviseert het bestuur hierover;
• leden informeren over dit onderwerp, onder andere door stukje in AVKP actueel.

De RO-groep werkt ook zelf actief aan het vergroten van de eigen deskundigheid. De groep volgt nieuwe regelgeving en uitspraken van de Raad van State en zal daar via AVKP actueel en in de bijeenkomsten met de contactpersonen verslag van doen.

 

Erfgoedkaart SRE-gemeenten

De RO-groep werk samen met regionale / gemeentelijke archeologen zoals Ria Berkvens (SRE), Nico Arts (Eindhoven), Theo de Jong (Helmond) en Ronald van Genabeek (regio Den Bosch). In vrijwel alle gemeenten binnen ons werkgebied hebben we contactpersonen uit lokale groepen of heemkundekringen en zij worden jaarlijks ‘bijgepraat’ en krijgen tussendoor rechtstreeks informatie over belangrijke ontwikkelingen toegestuurd. Voor wie meer wil weten over gemeentelijk archeologiebeleid en onze rol als belangenbehartigers is de brochure ‘Hoe beschermen we ons archeologisch erfgoed’ beschikbaar. Deze is op te vragen op de woensdagavonden of via de website te bestellen.

Wie een vraag heeft aan de RO-groep kan dat melden bij contactpersoon Tonnie van de Rijdt via email: awnafdeling23@gmail.com