Deze activiteit is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de steentijd. Of je nu alleen maar op de hoogte gehouden wilt worden of actief onderzoek wil doen, iedereen is welkom.

We houden ons bezig met een periode die ten grondslag ligt aan de uiteindelijke bevolking van o.a. ook ons deel van Europa. De steentijd omvat bovendien ruim 95% van onze menselijke geschiedenis. Daarom voor een relatief kleine groep geĆÆnteresseerden toch de periode waar ze extra belangstelling voor hebben.

In de afgelopen jaren is in Noord-Brabant door individuele liefhebbers en enkele beroepsarcheologen aandacht geschonken aan deze periode. Afgezien van wat bekend is uit de officiƫle kanalen zoals Archis is er dus veel kennis en informatie die niet breed bekend is. Natuurlijk is er de APAN die zich met name op de steentijd richt, de onvolprezen Steentijddagen en tot voor kort de Stichting Archeologie die het blad/boekwerk Archeologie uitgeeft met zeer lezenswaardige artikelen.

De zaken waar deze groep zich mee bezig willen houden zijn:

  • de witte vlekken in kennis ten aanzien van de steentijd in het werkgebied van de AVKP, maar later ook meer naar het westen van Brabant, het noordelijk deel van Limburg en de aansluitende Belgische strook in kaart te brengen, zowel door bureauonderzoek als door veldwerk
  • het inventariseren van collecties en verzamelingen van zowel heemkundekringen en archeologische werkgroepen als van individuele steentijdkenners
  • synthetiserend litteratuuronderzoek
  • inrichten van een database die een GIS-systeem gaat voeden
  • publiceren van de opgedane kennis

Naast dit alles gaan we ook doen aan kennisverbreding, zullen we ongetwijfeld zelf ook sprekers gaan uitnodigen en in meer of minder georganiseerd verband binnen- en buitenlandse locaties bezoeken.

Om artikelen over de steentijd toegankelijker te maken voor onderzoek, wordt gewerkt aan het digitaliseren van de uitgaven van de Stichting Archeologie (zie hier) en van de APAN (zie hier).

Mogelijk zijn er onder de lezers mensen die zich bij deze activiteit willen aansluiten, of mensen kennen die hiervoor belangstelling hebben. Schroom niet om contact met ons op te nemen (werkgroepsteentijd@hccnet.nl), aanvullende informatie geven we met alle soorten van genoegen.

Voor meer informatie over de steentijd: klik hier