AHN Actueel Hoogtebestand Nederland


AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie


Brabants Heem hier vindt je de contactadressen van Heemkundekringen


DANS (Data Archiving and Networked Services)
DANS biedt de volgende diensten:

  • DataverseNL: al tijdens onderzoek kunnen onderzoeksdata opgeslagen, gedeeld en gepubliceerd worden via DataverseNL.
  • Easy: na afloop van onderzoek kunnen onderzoeksdata duurzaam opgeslagen en gedeeld worden via het online archiveringssysteem EASY.
  • Narcis: onderzoeksgegevens zoals onderzoeksprojecten en publicaties kunnen gedeeld worden via wetenschapsportal NARCIS.

Detectoramateur vereniging voor metaaldetectie


DINOloket Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond


ErfgoedAcademie scholing en erfgoedkennis in Brabant


Mergor in Mosam onderwater archeologie


OpenStreetMap voor up-to-date topografische kaarten


OpenTopo topografie uit open geodatabronnen


PAN meldpunt voor metaalvondsten


PDOK open datasets van de overheid met actuele geo-informatie


Provinciaal Depot Bodemvondsten


RCE: overzicht Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en overzicht Rapportages Archeologische Monumentenzorg (RAM)


RCE: kadastrale kaarten


Satellietdataportaal: voor lucht- en satellietfoto’s


Topotijdreis: 200 jaar topografie