Meest recente berichten

 • AWN logo

  UITNODIGING voor de jaarlijkse AWN AFGEVAARDIGDENDAG

  Bij dezen heeft het bestuur van de AWN het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle afgevaardigden van de AWN-afdelingen en de bestuurlijke werkgroepen. Wederom zijn wij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie. Van elke AWN-afdeling en bestuurlijke

  Continue reading
 • AWN opgraving De Zanderij bij Katwijk in volle gang

  De AWN (afdeling Rijnstreek) organiseert een publieke opgraving in het laatste deel van de Zanderij dat nog niet bebouwd is. We dachten daar een deel van een Merovingische boerderij te vinden, maar we vonden een erf waar drie boerderijen gestaan hebben, bij twee daarvan is nog duidelijk het staldeel te

  Continue reading
 • 500e Bezoeker Archeologisch Depot Bergen op Zoom

  Afgelopen zondag, tijdens de Nationale Archeologiedagen, mochten de amateurarcheologen van Stichting In den Scherminckel (SIDS) de 500e bezoeker welkom heten. De gelukkige was mevrouw Marieke Windsma uit Bergen op Zoom. Zij bezocht met haar man en kinderen het Archeologisch Depot en werd door SIDS voorzitter Stephan Asselbergs verrast met een

  Continue reading
 • LWAOW (onderwaterarcheologie) zoekt nieuwe voorzitter

  De LWAOW is een werkgroep binnen de Vereniging van Vrijwilligers in de  Archeologie (AWN) met circa 190 geïnteresseerden in de onderwaterarcheologie. De missie is om belangstellenden in de maritieme geschiedenis van ons land te verenigen door samenwerking met andere erfgoedbeoefenaren door  het organiseren van kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering en het faciliteren

  Continue reading
 • AWN-leden helpen voor tweede jaar op rij bij opgraving in Polen

  Voor de tweede keer in successie heeft een afvaardiging van de AWN (Paul van Wijk en Ben Klein Nagelvoort) in Polen deelgenomen aan opgravingen op mesolitische vindplaatsen, onder leiding van archeoloog dr. Grzegorz Osipowicz, verbonden aan het Instituut voor Archeologie van de Nicolaus Copernicus University in Toruń. Ditmaal vond de deelname plaats

  Continue reading
 • TV-opnamen KRO-NCRV bij het onderzoek naar de ridderbegraafplaats bij Zwartewatersklooster

  Tijdens het vervolgonderzoek naar de vermeende ridderbegraafplaats bij Zwartewatersklooster, waarbij dit keer met behulp van sonar en prikstok in het water werd gezocht naar mogelijke aanwijzingen, heeft de KRO-NCRV tv-opnamen gemaakt. De Slag bij Ane (De Drentse vrijheidsstrijd) zal in de context worden geplaatst van een opstand van de boeren

  Continue reading
 • Bijzondere vondst uit de ijzertijd: Prehistorisch aardewerk met schriftachtige tekens

  Een miniatuurpotje uit de vroege ijzertijd met rondom cryptische tekens vormt een ongekende vondst voor Europa ten noorden van de Alpen. Schrijven deed men in die periode (800-500 voor Chr.) niet hier en niet in de ruime omgeving. Alleen in het gebied rond de Middellandse Zee. Het potje komt uit

  Continue reading
 • Archeologie is voor iedereen tastbaar en toegankelijk in Batavialand

  Lelystad – Op vrijdag 12 oktober opent in Batavialand te Lelystad de elfde permanente ArcheoHotspot. Batavialand wil voor iedereen archeologie toegankelijk en tastbaar maken. Hiervoor openen zij een ArcheoHotspot en kan men in oktober een uniek kijkje nemen in het maritiem depot. ArcheoHotspot De ArcheoHotspot in Batavialand is een plek

  Continue reading
 • Stichting Archeohotspot opgericht in samenwerking met AWN

  Op donderdag 23 augustus is de Stichting ArcheoHotspot opgericht. De AWN is één van de partners en onze voorzitter Gajus Scheltema is één van de bestuursleden van de stichting. Hiermee wordt de groei van de afgelopen jaren bezegeld met een belangrijke stap naar een onafhankelijke organisatie. Het streven van de

  Continue reading
 • AWN vrijwilligers gezocht voor opgraving in Katwijk

  In de periode 24 september tot en met vrijdag 19 oktober vindt er een publieke opgraving plaats in Katwijk. De opgraving heeft tot doel om de ligging van een Merovingische boerderij te bepalen. Om die opgraving succesvol te laten verlopen wordt een beroep gedaan op leden van AWN om het

  Continue reading
Meer nieuws