Nederland heeft (eindelijk) het Verdrag van Faro ondertekend

Nederland heeft op 10 januari 2024 het Verdrag van Faro (na bijna 20 jaar) ondertekend. De Raad van Europa benadrukt met het verdrag een ander perspectief op erfgoed. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. De belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk, stimuleren, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en openstaan voor andere erfgoedopvattingen. (bron: Monumentaal).

Dit geeft een belangrijke impuls voor AWN als vrijwilligersorganisatie die werkend vanuit de samenleving streeft naar meer mogelijkheden om mee te bepalen, mee verantwoordelijkheid te dragen. En dus inhoud te geven aan onze 3 kernfuncties: archeologie beoefenen, en uitdragen, breder draagvlak en meedoen creëren, alsook voor belangenbehartiging van erfgoed vanuit archeologisch perspectief, in relatie bredere erfgoed-context en maatschappelijke uitdagingen.

Lees verder 

Landelijk AWN was lid van de werkgroep uitvoeringsagenda 1 Verdrag van Faro en heeft een actieve bijdrage geleverd vanuit burgerperspectief. https://faro.cultureelerfgoed.nl/groups/63-info-faro/welcome (Let op bij eerste keer je registreren).

Ook heeft AWN een wezenlijke bijdrage geleverd aan de intentieverklaring ‘ Erfgoedveld op weg naar Faro’.  https://www.awn-archeologie.nl/wp-content/uploads/2023/08/22_12_09_Intentieverklaring-Erfgoedveld-Onderweg-naar-Faro-inclusief-ondertekenaars-2.pdf

Voor de projecten die dit jaar uitgevoerd gaan worden, waaronder 3 waarvan 3 AWN penvoerder is zie op  https://faro.cultureelerfgoed.nl/groups/118-faro-initiatieven-2023/welcome

Aanmelding van nieuwe projectideeën kan ook al op het prikbord 2024 van het Faro Platform.

Ratificatie

Nu het verdrag is ondertekend, begint het ratificatieproces. Als het parlement het verdrag goedkeurt, treedt het in werking. Het verdrag geldt in ieder geval voor Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

https://faro.cultureelerfgoed.nl en voor de uitvoering https://faro.cultureelerfgoed.nl