Regeling voor Publieksarcheologie bij Het Cultuurfonds – DEADLINE 19 april

De eerstvolgende indiendeadline voor de Regeling voor Publieksarcheologie is 19 april. We hebben tot nu toe al 25 mooie initiatieven kunnen ondersteunen binnen de regeling!

Tot en met 2025 kunnen individuen, organisaties zonder winstoogmerk en maatschappelijk betrokken bedrijven bij Het Cultuurfonds een aanvraag indienen voor initiatieven op het gebied van archeologische publieksparticipatie en-communicatie.

De regeling is bedoeld om op laagdrempelige en toegankelijke wijze financieel bij te dragen aan kleinschalige initiatieven en praktijken op het gebied van archeologische publieksparticipatie. De initiatieven zijn erop gericht om mensen actief mee te laten doen aan archeologische activiteiten, vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke positie. Ook initiatieven die zijn gericht op publieksbereik kunnen in aanmerking komen.

Gedurende de periode 2023 tot en met 2025 is € 300.000 per jaar beschikbaar.

Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/monumentenzorg-erfgoed/regeling-voor-publieksarcheologie