CARE Academy ‘verder met vondsten’

Vanaf 11 november wordt door CARE en AWN gezamenlijk een aantal lezingen en workshops georganiseerd onder het motto “Verder met Vondsten“. Tijdens een tiental zaterdagen wordt ingegaan hoe je van vondst tot verhaal komt, wat je daarvoor nodig hebt en wordt de praktijk niet vergeten. Door middel van workshops kunnen praktische zaken geoefend worden. Naar keuze kan aan alle dagen worden deelgenomen of uitsluitend die dagen waarop een voor u interessant onderwerp wordt behandelt. De deelname is beperkt tot 50 deelnemers en inschrijving is op volgorde van aanmelding. Voor meer informatie zie: folder, programma en uitnodiging.