Tweede landelijke nieuwsbrief

Voor u ligt de 2e Nieuwsbrief die wordt uitgegeven vanuit het landelijk bestuur van de
AWN Nederlandse Archeologievereniging. Het bestuur wil op deze wijze onze leden
bijpraten over de laatste actualiteiten. Het streven is om de Nieuwsbrief viermaal per
jaar te laten verschijnen, afwisselend met het AWN Magazine.