Oproep aan erfgoedvrijwilligers (archeologisch of heemkunde/historische kring) om zich te laten interviewen!

Oproep voor het landelijk project

‘Amateurarcheologen/erfgoedvrijwilligers en hun dreigende verweesde collecties/ervaringen’.      
Bent u:

 • een vrijwilliger in de archeologie of in een heemkunde / historische kring, die jaar en dag, lang dus, actief is geweest, én
 • u wilt vertellen over uw ervaringen met het archeologie-/erfgoedvrijwilliger zijn in bovengenoemde periode en wilt deze ervaringen doorgeven aan jonge mensen, die in opleiding zijn,
 • dan is de uitnodiging hieronder om u te laten interviewen  (met geluid en beeldopname) echt iets voor u.
 • Lees verder of bel met Hetty Laverman M.0623618314 (voor erfgoed-brede vragen) of meld u aan bij Céline den Engelsman via medewerker@awn-archeologie.nl

Toelichting

Deze uitnodiging wordt gedaan in het kader van het landelijk Faro-project:

‘Amateurarcheologen/erfgoedvrijwilligers en hun dreigende verweesde collecties/ervaringen’.

In dit project werkt AWN, Nederlandse Archeologievereniging samen met Platform Sprekende Geschiedenis (Oral History) en de Saxion hogeschool (3e/4e-jaar).

Met dit initiatief willen we vier doelen bereiken:

 1. Tijdsbeeld vangen over participatie in de archeologie en historische/heemkundekringen in de afgelopen decennia; generatie vrijwilligers in de archeologie en erfgoed hun verhaal laten doen.
 2. Dialoog tussen jong en oud over participatie in de archeologie en bovengronds erfgoed: hoe geven jongeren in de toekomst vorm aan vrijwilligersparticipatie in hun werk?
 3. Hoe jongere generaties te interesseren in cultureel erfgoed/geschiedenis?
 4. Daarbij mogelijk kennis opdoen over particuliere collecties van vrijwilligers in de archeologie en erfgoed die verweesd dreigen te raken en de ideeën van de collectioneurs over de toekomst van hun collectie en kennis (vaak regionaal).

Nevendoel: tot een protocol komen voor het ‘verweesd dreigend te raken van met name particuliere collecties’.(is een apart traject)

Noten

 1. Dit is een project dat uitvoering geeft aan beleid van AWN, Nederlandse Archeologievereniging te weten: de intentieverklaring ‘ Erfgoedveld op weg naar Faro”. https://www.awn-archeologie.nl/wp-content/uploads/2023/08/22_12_09_Intentieverklaring-Erfgoedveld-Onderweg-naar-Faro-inclusief-ondertekenaars-2.pdf; aan het beleid van AWN m.n. het uitdragen van archeologische kennis en het bevorderen van publieke betrokkenheid; lokaal, regionaal en landelijk in goede lijnen met archeologische en andere erfgoedorganisaties en trekt daarmee samen op als het gaat om belangenbehartiging en het Verdrag van Faro https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro/verdrag-van-faro en https://faro.cultureelerfgoed.nl/welcome (bij een eerste bezoek eerst registreren).
 2. De interviewers zijn ditmaal studenten vanuit verschillende studierichtingen van de Saxion Hogeschool in het kader van hun gezamenlijk stageproject. https://www.saxion.nl/bedrijven/samenwerken-met-saxion/smart-solutions-semester
 3. Info over Oral History: https://sprekendegeschiedenis.nl/