Vacature secretaris Landelijk Bestuur AWN Nederlandse Archeologievereniging

Het AWN Landelijk Bestuur zoekt een Landelijk Secretaris

Vanwege de overstap van onze vorige secretaris naar de functie van algemeen bestuurslid is de functie van secretaris in het landelijk bestuur vacant geworden. Als landelijk secretaris ben je de spil in onze vereniging. De secretaris maakt samen met de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur. De landelijk secretaris is het centrale aanspreekpunt van de vereniging en heeft een centrale rol binnen het landelijk bestuur. De secretaris wordt ondersteund door een klein secretariaat (notulist; tegen een vrijwilligersvergoeding). Daarnaast is er  een aparte ledenadministratie en heeft de AWN recentelijk een betaalde kracht weten aan te trekken. Word jij onze nieuwe landelijk secretaris? Meld je dan snel aan, zodat wij tijd vrij kunnen maken om je in te werken!

Over ons

De AWN Nederlandse Archeologievereniging is de grootste vrijwilligersvereniging binnen de Nederlandse archeologie met 24 regionale afdelingen en ruim tweeduizend leden. Wij zijn er voor amateurs, professionals en archeologie geïnteresseerden. Onze leden zetten zich dagelijks in voor de bescherming van ons archeologische erfgoed. Daarnaast werken de leden van de AWN mee aan archeologische onderzoeken. Ze zijn ook ambassadeurs van de archeologie; ze bieden erfgoededucatie aan en promoten op andere wijzen publieke betrokkenheid en burgerparticipatie bij het archeologisch erfgoed.

Functie-eisen

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen, onze leden en de externe contacten. Je bent sterk meebepalend voor het beleid van de vereniging en voor de uitvoering en bewaking daarvan. Zo ben je betrokken bij de voorbereiding van vergaderingen van het landelijk bestuur (eens per zes weken) en bewaak je de actiepunten die hieruit voortvloeien. Daarnaast bereid je mede onze jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) voor en zie je toe op de uitvoering van de hieruit voortkomende actiepunten. Als landelijk secretaris houd je je ook bezig met de jaarplanning en de organisatie omtrent het jaarverslag. Bovendien bewaak je procedures (zoals bijv. statutaire zaken) en voer je formele acties uit (zoals bijv. in/uitschrijvingen van bestuursleden bij de KvK). In de functie van landelijk secretaris raak je nauw betrokken bij nieuwe kennis en ontwikkelingen in de archeologie en het brede erfgoedveld. We zoeken daarom iemand die communicatief vaardig is en overzicht weet te houden over de dagelijkse gang van zaken. Affiniteit met Nederlandse archeologie is een pré. De functie betreft vrijwilligerswerk en vraagt een tijdsinvestering van ca. vijf tot tien uur per week. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed. Een uitgebreide functiebeschrijving is beschikbaar en kan worden opgevraagd bij onze voorzitter.

Reageren

Heeft u interesse of voor meer informatie:

Hiske Land, voorzitter, tel.nr. 06 13 09 30 23 of voorzitter@awn-archeologie.nl

Hetty Laverman, vicevoorzitter, tel.nr.  06 23 61 83 14 of vicevoorzitter@awn-archeologie.nl