• Lezingen

  Met enige regelmaat worden binnen de AWN lezingen gegeven over diverse archeologische onderwerpen. Soms bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan lezingen van onze partners. Houd voor aankomende lezingen de agenda op de landelijke AWN website in de gaten. Op de afdelingswebsites worden ook…


  Continue reading
 • Maritieme veldschool Flevoland open dag

  Locatie: kruising Schillinkweg/Slingerweg Zeewolde. Rondleidingen door studenten. Date: 22 juli 2023 Time: 11.00 uur tot 15.00 uur Kijk eens in dit filmpje wat je kunt zien daar.


  Continue reading
 • Op zoek naar de geschiedenis met de Oudheidkamer

  De Oudheidkamer organiseert deze zomer elke woensdag een rondleiding door het oude deel van Den Burg ‘in de voetsporen van Aagje Luijtsen’. Aagje was een Texelse vrouw die in de tweede helft van de achttiende eeuw in Den Burg woonde. Uit haar bewaard gebleven brieven aan haar man weten…


  Continue reading
 • Student? Amateur archeoloog? Iets voor jou? Doe mee!

  De AWN Nederlandse Archeologievereniging is voornemens een pilotproject te starten deze zomer in het kader van oral history. Dit houdt in dat studenten archeologie interviews gaan afnemen bij onze leden. Het doel hiervan is o.a. het vatten van het…


  Continue reading
 • Vacature secretaris Landelijk Bestuur AWN Nederlandse Archeologievereniging

  Het AWN Landelijk Bestuur zoekt een Landelijk Secretaris Vanwege de overstap van onze vorige secretaris naar de functie van algemeen bestuurslid is de functie van secretaris in het landelijk bestuur vacant geworden. Als landelijk secretaris ben je de spil in onze vereniging. De secretaris…


  Continue reading
 • Cursus Omgevingswet: cultuurhistorie en archeologisch erfgoed

  Wil jij weten hoe je opkomt voor de cultuurhistorie en het archeologisch erfgoed in jouw omgeving? En ben je benieuwd hoe de omgevingswet invloed heeft op de omgang en het behoud van erfgoed? Heemschut en AWN Archeologie geven door het hele land cursussen Omgevingswet voor erfgoedvrijwilligers.


  Continue reading
 • Steentijddag op 4 februari

  De Sint is weer vertrokken en dan kondigt de Steentijddag zich aan: de 33ste keer! We zien ernaar uit elkaar na de COVID-pandemie weer in het echt te zien op zaterdag 4 februari 2023. We streven ernaar het als vanouds een informatieve, gezellige en vertrouwde dag te laten…


  Continue reading
 • Intentieverklaring Erfgoedveld Onderweg naar Faro

  “Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte Barbera Wolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het…


  Continue reading
 • Nieuwe ontwikkeling intentieverklaring ‘Erfgoedveld op weg naar Faro’

  De AWN, Nederlandse Archeologievereniging en de DDA, Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie ondertekenden in eerste instantie de intentieverklaring niet. Het is goed hierover in gesprek geweest te zijn waardoor helderder is geworden wat FARO feitelijk behelst. Wij waarderen dat alsnog tot een gezamenlijke intentie met de initiatiefnemers kon…


  Continue reading
 • Herziene Intentieverklaring Erfgoedveld onderweg naar FARO

  De AWN, de Nederlandse Archeologievereniging, heeft op 31 oktober een herziene intentieverklaring “Erfgoedveld onderwerp naar FARO” aan het partner-netwerk “uitvoeringsagenda Faro” gestuurd (de AWN is deel van dit netwerk), als antwoord op een door enkele partners opgestelde concept Intentieverklaring. Wij, ondertekenaars, stellen het belang van de samenleving, waarin mensen zorg dragen voor…


  Continue reading