Cursus Omgevingswet: cultuurhistorie en archeologisch erfgoed

Wil jij weten hoe je opkomt voor de cultuurhistorie en het archeologisch erfgoed in jouw omgeving? En ben je benieuwd hoe de omgevingswet invloed heeft op de omgang en het behoud van erfgoed? Heemschut en AWN Archeologie geven door het hele land cursussen Omgevingswet voor erfgoedvrijwilligers.

Het doel van de 1-daagse cursus is om met elkaar bewust te worden van welke manieren er zijn om als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier op te komen voor het belang van erfgoed onder het stramien van de nieuwe omgevingswet.

Meer weten? Informatie en data beschikbaar via buis@heemschut.nl

Graag  eerst even overleggen? Dat kan met Hetty Laverman  M.0623618314 of meld je daarvoor bij haar aan via vicevoorzitter@awn-archeologie.nl . 

Kijk alvast voor wat meer informatie  en het promo-filmpje  ( Klik hier voor promofilmpje) op 

https://www.heemschut.nl/help-mee/omgevingswet