Kerstgroet

Maker: Textielkunst: Flox den Hartog Jager. Haar hoofdthema is het menselijk leven en mythen, legenden en verhalen, die het leven duiden.

Het landelijk bestuur van AWN, Nederlandse archeologievereniging dankt onze leden die zich ook in 2023 weer als vrijwilliger hebben ingezet voor onze drie kernfuncties, te weten:

– archeologie beoefenen in theorie en praktijk
– via onderwijs en voorlichting het publiek bekend te maken met en deel te nemen aan de Nederlandse archeologie
– met belangenbehartiging staan voor het belang van archeologisch erfgoed.

Wij wensen u een vredevolle Kerstperiode om vol archeologische inspiratie en ambitie het jaar 2024 in te gaan.

Gelukkig Nieuwjaar.