Educatie en Publieksbereik
AVKP wil archeologie onder een breed publiek onder de aandacht brengen. Dit doen we door het maken van publicaties bij nieuwe ontwikkelingen, rondleidingen en gastlessen aan scholieren, mede organiseren van tentoonstellingen en deelname aan markten en evenementen. Daarnaast is AVKP stageplek voor maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Recent heeft AVKP zich ingezet voor de tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer in samenwerking met ZLTO in Bladel en Gemert. Rond deze tentoonstelling zijn ook lezingen en rondleidingen georganiseerd.