De lezingen gaan over uiteenlopende archeologie-gerelateerde onderwerpen en worden gegeven door leden of gastsprekers. Er wordt via een lezing kennis gedeeld over opgravingen, onderzoeken, specialismen, nieuwe ontwikkelingen of zijn ter voorbereiding op een excursie of archeoloop. 

Een aantal van de lezingen:
Niet altijd is een opgraving een successtory. Tijmen Moesker, KNA-archeoloog. Werkt sinds 2007 bij Diachron UvA bv.  Hij vertelde over de tegenvallende resultaten van de opgraving bij Dijkstraten in Best.
Rob Schlooz, lid van AVKP met o.a. het aandachtsgebied: metaaldetectie, was betrokken bij het onderzoek naar archeologische vondsten in de tuin van de voormalige pastorie van de familie van Vincent van Gogh in Nuenen. Via videobeelden liet hij daarvan het resultaat zien.
Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst bij de RCE, had een verhaal over de ontwikkeling van boerderijen in Brabant.
Regionale erfgoedkaarten zijn o.a. van belang voor archeologisch onderzoek. Ria Berkvens, archeoloog bij SRE-Milieudienst zette uiteen hoe de kaarten nu via internet toegankelijk zijn.
Dit jaar koos Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven voor het onderwerp: De educatieve betekenis van de collectie archeologische vondsten in het Archeologisch Centrum Eindhoven.
In het kader van de maand van de geschiedenis (oktober) werd het onderwerp Arm en Rijk in Eindhoven belicht en de verschillen tussen die 2 bevolkingsgroepen via de thema’s: begravingen door Nico Arts, de voedselcultuur door Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond en specialist op het gebied van menselijke en dierlijke botten en de verschillen met de tijd waarin wij nu leven door Hans-Martin Don, oud-wethouder Eindhoven, nu directeur Leger des Heils in Noord-Brabant en Limburg.
Peter Seinen, AVKP-lid en daarnaast o.a. bezig met onderwaterarcheologie hield een verhaal over activiteiten en resultaten van de onderwater-archeologische projecten van de stichting Mergor in Mosam.