Mede mogelijk gemaakt door…

Dat AVKP kan floreren danken we naast onze leden en andere geïnteresseerden ook aan het enthousiasme, de betrokkenheid, expertise, gastvrijheid en goede samenwerking met het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven en gemeente Helmond. Samen met deze partijen vormen we het Archeologisch Centrum in Eindhoven.

Lid worden
Tegenwoordig wordt bijna alles onderzocht. Zo ook de vraag: “Wat beweegt mensen om lid te worden van een archeologische vereniging?” De antwoorden waren heel divers, maar interesse in geschiedenis scoorde hoog. Vooral zij die niet alleen die interesse wilden voeden door informatie via boeken, maar ook praktisch bezig zijn kwamen uit bij archeologie. Als je kijkt met welke activiteiten wij ons bezig houden, word je niet teleur gesteld.

Even googelen en je komt uit bij de site van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN). Zoek je naar archeologie in (de omgeving van) Eindhoven, dan vind je de site van Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP). Is de informatie uitdagend genoeg om lid te worden van de archeologische vereniging dan maakt het niet uit waar je je aanmeldt. Meld je je bij de AWN aan dan word je ook automatisch lid van de AVKP. Omgekeerd werkt dat ook zo. Anders gezegd: AWN en AVKP vormen een twee-eenheid.

Klik hier om te zien hoe je aan kunt melden via de AWN.
Geef je er de voorkeur aan om je aan te melden via de AVKP klik dan op Contact voor de gegevens van AVKP. De ledenadministratie wordt verzorgd door de AWN.

Organisatie
De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een regionale afdeling van de landelijke Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN). AVKP streeft naar een goede samenwerking met lokale archeologische werkgroepen (in hoofdzaak binnen heemkundekringen) in onze regio om kunde en kennis uit te wisselen. Als locatie zetelen we in het Erfgoedhuis Eindhoven aan de Nachtegaallaan, in goede samenwerking met het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven en de stadsarcheoloog van Helmond.

Visie en missie
De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een afdeling voor geïnteresseerden in archeologie voor de regio Zuidoost Brabant. De landelijke AWN en ook wij als afdeling hebben een tweeledig doel: archeologie bevorderen (bijdragen aan archeologische kennis en invloed uitoefenen bij overheden) en archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek en daarmee het publiek bewustzijn vergroten. Voor de periode 2011-2015 zijn deze doelen vertaald in vier rollen en uitgewerkt in taken. Deze taken zijn opgenomen in afzonderlijk actieplan.

De vier rollen van AVKP:

  1. De missionaris Vergroten van de kennis over en het publieke bewustzijn van de waarde van ons cultureel erfgoed.
  2. De goede herder en de trouwe waakhond. Als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging van ons cultureel erfgoed en zo nodig invloed uitoefenen bij overheden die betrokken zijn bij besluitvorming over archeologie.
  3. De animator Aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen om een breed publiek kennis te laten maken met archeologie of er actief of passief mee bezig te laten zijn.
  4. De spin in het web. Zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en publiek, overheden en geïnteresseerden.Statuten en ReglementAls AVKP zijn we een zelfstandige vereniging binnen de AWN. De statuten van de AVKP zijn hier te raadplegen.

Ledenvergadering
Volgens de statuten van de AVKP wordt jaarlijks in het voorjaar een ledenvergadering gehouden. In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken in het afgelopen jaar op basis van het jaarverslag (waaronder het financieel verslag). Op deze vergadering worden ook de beleidsplannen en de activiteiten voor het komend jaar gepresenteerd. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Ook landelijk is er ieder voorjaar een Algemene Ledenvergadering. Alle AWN-leden kunnen daarbij aanwezig zijn en hebben stemrecht.

De statuten en reglementen van de AWN zijn op de landelijke website te vinden. De statuten van de AVKP zijn **hier** te vinden.