De AVKP doet natuurlijk ook aan vondstverwerking. Deze tak van onze activiteiten kent verschillende kanten.

Het gaat dan onder meer over het herkennen en catalogiseren van vondsten, refitten van vondsten en restaureren. In principe kunnen dit allerlei materialen zijn, maar tot nu toe gaat het hoofdzakelijk om steengoed en aardewerk.

Om onze leden hierin te ondersteunen wordt een vergelijkings-collectie samengesteld. Verder worden er, bij voldoende belangstelling, in de nabije toekomst voor dit onderdeel relevante workshops georganiseerd.

De vondstverwerking wordt gestructureerd aangepakt. Van een vondstcomplex wordt vooraf vastgesteld hoeveel tijd eraan besteed gaat worden. Vervolgens wordt het gecatalogiseerde en deels gerefitte materiaal in een rapportage verwerkt, waarna het project is afgesloten. Daarna kan eventueel aan een nieuw project begonnen worden.

Hieronder zie je wat voorbeelden van materialen die al verzameld zijn voor de vergelijkings-collectie. Dirk en Ben nodigen jullie graag uit hieraan mee te werken voor de verdere opbouw.