Dit zijn een aantal officiële stukken van de Vereniging teneinde te voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

De benodigde gegevens staan alle hierna vermeld, de meeste in de statuten en het laatste jaarverslag.

Het RSIN/fiscaal nummer is : 8517 34 200

Statuten

AVKP_financieel_verslag_2019
AVKP Jaarverslag2017

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2016-2021