Dit zijn een aantal officiële stukken van de Vereniging teneinde te voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

De benodigde gegevens staan alle hierna vermeld, de meeste in de statuten en het laatste jaarverslag.

Het RSIN/fiscaal nummer is : 8517 34 200

Statuten

AVKP Balans 2021
AVKP Resultaat 2021

AVKP Beknopt financieel jaarverslag 2019-2020 en begroting 2021
AVKP-Balans-samenvatting-2019-2020
AVKP-Rekeningoverzicht-en-Balans-2020
AVKP-Rekeningoverzicht-en-Balans-2019

AVKP Jaarverslag 2020
AVKP Jaarverslag 2019
AVKP Jaarverslag 2018
AVKP Jaarverslag2017

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2016-2021