Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en geeft vorm aan het lange termijn beleid en de samenwerking met andere partijen.

Ook zijn er veldwerkcoördinatoren die zorgen voor de coördinatie tussen gemeenten, archeologische bedrijven, archeologische werkgroepen en heemkundekringen als er waarnemingen gedaan moeten worden, assistentie bij opgravingen gevraagd wordt of wanneer de AVKP zelfstandig mag opgraven.

Hieronder een overzicht van bestuursleden en veldwerkcoördinatoren en de specifieke terreinen of gebieden die aan hen zijn toegewezen, alsmede van de wijze waarop contact kan worden opgenomen.

      
voorzitterTonnie van de Rijdtruimtelijke ordening
wet- en regelgeving
06-234 83 818vdrijdt@iae.nl
vice-voorzitterEllen van der Steencontacten regio
eindredacteur AVKP uitgaven
secretarisWinnie van Veghelledenlijst
beheerder website
awnafdeling23@gmail.com
penningmeesterAuke Langhoutawnafdeling23@gmail.com
bestuursledenIne Pulleseducatie06-520 76 000inepulles_2@hotmail.com
Peter Seinenlezingen
excursies
intro nieuwe leden
redactie AVKP uitgaven
awnafdeling23@gmail.com
Herbert Vorwerkdeskundigheidsbevordering
contact
werkgroepen
06-834 48 111havorwerk@gmail.com
Ruud Hemelaarcontacten heemkunde
veldwerkcoördinatie
06-125 11 897ruudhemelaar@hccnet.nl
adviseurNico Artsstadsarcheoloog Eindhovenn.arts@eindhoven.nl
veldwerkcoördinatorenTheo van der Vleuten, Kempen06-533 70 289theovandervleuten47@kpnmail.nl
Willem van den BoschPeelland06-234 54 840willem@vandenbosch.co
Ruud HemelaarMeierij06-12511892ruudhemelaar@hccnet.nl
redactie AVKP-actueelvoor teksten, vragen en opmerkingenavkpactueel@gmail.com