Altijd al een een vuurtje willen stoken bij de Schaapskooi? Of een Romeins schaaltje willen maken. Misschien een vuurstenen werktuig maken? Of de kinderen met een metaaldetector laten zoeken?
Dat kan allemaal tijdens de nationale archeologiedagen bij de Schaapskooi.
Voor de kinderen is er de mogelijkheid hun eigen opgraving te doen waarbij ze oude scherven en vuursteen kunnen opgraven. Ook kunnen ze van klei hun eigen medaillon maken dat ter plekke gebakken wordt.speerwerpen

Op beide dagen is er een doorlopende filmvoorstelling met een film over Meierijstad en worden door de Heemkundekringen van Meierijstad films vertoont over de dorpen in onze gemeente. Ook worden de archeologische vondsten uit alle plaatsen in Meierijstad getoond en geven leden van de heemkundekringen daarbij uitleg.

Op zaterdag zal er een Romeins soldaat rondlopen en kunt u zich met hem laten fotograferen. Zondags is het een Keltische krijger en zelfs die gaat gewillig met u op de foto.

Om dit allemaal mogelijk te maken wordt er samengewerkt met een aantal partijen. Uiteraard met de archeologische werkgroepen en hun heemkundekringen uit Meierijstad, maar ook met het Préhistomuseum, beroepsarcheologen en diverse individuele geïnteresseerden die vanuit hun eigen expertise een breed scala aan archeologisch verwante onderwerpen laten leven.

Het Préhistomuseum komt met vier medewerkers (die veel ervaring hebben met archeologische opgravingen) activiteiten verzorgen voor zowel kinderen als volwassenen. Deze bestaan onder andere uit vuursteen bewerken, boogschieten en speerwerpen, terwijl ze veel uitleg geven over het leven in de steentijd en de toenmalige gebruiken.

Een glazenierster komt laten zien hoe glas in loodramen gemaakt worden en legt uit hoe dit gedaan moet worden. Deze techniek wordt al sinds de middeleeuwen toegepast in met name kerken en maar ook in kastelen.

Er is een expert op het gebied van het maken van perkament en het beschilderen daarvan. Ook deze techniek is al eeuwen oud en werd onder andere door monniken gebruikt om hun teksten te illustreren. Jeanne laat voorbeelden zien en geeft uitleg over deze oude techniek.

Een leerbewerkster geeft uitleg over leerbewerking en laat een aantal mogelijkheden en producten zien. Tot vandaag de dag wordt deze techniek nog gebruikt door onder andere zadelmakers.

Een archeoloog en bioloog geeft uitleg over de fauna van de oudheid tot de moderne tijd en laat een aantal voorbeelden zien van de rol die resten van dieren spelen in de archeologie. Hij betrekt kinderen bij het geheel en laat ze ook met het materiaal aan de slag gaan.
Hij heeft bijvoorbeeld het oudste edelhert dat in Nederland gevonden is opgegraven. Het is gevonden in een oud beekdal van de Tungelroyse Beek bij Nederweert (Limburg) en betreft een relatief compleet skelet van een edelhert uit 9000 voor Christus.

Uiteraard doet ook de bemensing van De Schaapskooi een duit in het zakje en toont op zondag een aantal oude ambachten. Dit betreft onder meer vilten, spinnen, brood bakken in de met takken gestookte vloeroven en natuurlijk zijn de Oudhollandse kippen- en schapenrassen te bewonderen.

Om de kinderen een inkijkje te geven in de praktijk van een archeologische opgraving zal er (onder begeleiding) gegraven kunnen worden naar scherven botten en vuursteen. De vondsten worden gedetermineerd door een archeoloog uit Schijndel, die onder andere de registratie van vondsten voor de provincie Noord-Brabant doet.
Ook kan er door de kinderen (en volwassenen) gezocht worden met de metaaldetector, onder begeleiding van ervaren detector-amateurs.

Extra voor de kinderen
Kinderen kunnen onder andere grotschilderingen maken, met schmink in oker kleur ingedeeld worden bij hun eigen stam, pols- en halskettingen maken met schelpen en kralen, boogschieten en speerwerpen.

En verder nog:
De man met paleontologische kennis laat botten zien uit de ijstijd. Mammoet, neushoorn, holenbeer, rendier, bijna heel de fauna van de ijstijd tot de bronstijd die hieronder getoond wordt komt aan bod. Natuurlijk kan hij daar boeiend over vertellen en alle vragen die gesteld worden beantwoorden.

Een archeoloog komt uitleg geven over een project op basis van een Europese subsidie in het Groene Woud waarbij iedereen wordt uitgedaagd een kijkgaatje in zijn of haar achtertuin te maken en te melden wat daarin wordt gevonden. Een soort TimeTeam in het klein.

Het museum Hertoggemaal uit Gewande laat vondsten zien uit het gebied langs de Maas en uit het Groene Woud en kan daar alles wat interessant is bij vertellen. Zelf zijn ze gekleed als Romein en Kelt en natuurlijk kan iedereen met ze op de foto.
Ook zijn er leden van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog aanwezig die van alles laten zien over wat zich gedurende de oorlogsdagen in Schijndel, Erp, Sint-Oedenrode en Veghel heeft afgespeeld.

En uiteraard kan iedereen die zelf iets gevonden heeft het meenemen en ter plekke door deskundigen laten determineren. Misschien zelfs wel door de provinciaal archeoloog.
Er kan gesproken worden met de schrijver van het boek Bevrijding Schijndel, en alles wat men wil weten kan met hem besproken worden. Misschien hebben bezoekers zelf verhalen die voor hem van belang zijn.

Tot slot; doorlopende filmvoorstellingen in de hooischuur, zoals een film Romeinen in het Groen Woud en de film Meierijstad. En dat allemaal georganiseerd door de Archeologische werkgroepen van de Heemkundekringen in Meierijstad.