Onze archeologische vereniging streeft ernaar om de kennis en de vaardigheid van haar leden op het gebied van archeologie te vergroten.
Dat kan zijn onder begeleiding van de medewerkers van het Archeologisch Centrum: zoals bij vondstverwerking en restauratie, maar ook in het veld: door deel te nemen aan opgravingen en praktische workshops.

We streven ernaar om alle activiteiten rondom deskundigheidsbevordering – ook cursussen die elders worden gegeven- te melden in AVKP Actueel en op de AVKP- Website.