Onze archeologische vereniging streeft ernaar om de kennis en de vaardigheid van haar leden op het gebied van archeologie te vergroten.
Dat kan zijn onder begeleiding van de medewerkers van het Archeologisch Centrum: zoals bij vondstverwerking en restauratie, maar ook in het veld: door deel te nemen aan opgravingen en praktische workshops.

De AVKP Basiscursus Archeologie biedt een stevig theoretisch fundament dat je zicht geeft op het hele archeologische proces.
In 10 bijeenkomsten volgen we stapsgewijze alles wat er komt kijken bij archeologisch onderzoek: van de eerste vondsten of vermoedens, via het bureauonderzoek naar opgraving, uitwerking, registratie en uiteindelijk de eindpublicatie.
Omdat de cursus wordt gegeven door verschillende professionals is er steeds een duidelijke relatie met de praktijk. Ook door een aantal praktijkbijeenkomsten die zijn opgenomen in het cursustraject.
De cursus vindt plaats in het Erfgoedhuis in Eindhoven, bij voldoende belangstelling. De prijs (2017) is € 125,— voor AVKP leden. Niet leden kunnen ook deelnemen tegen een meerprijs van € 50,—.
Indien je belangstelling hebt horen wij dat graag: aanmelden kan via ons secretariaat:  awnafdeling23@gmail.com.

We streven ernaar om alle activiteiten rondom deskundigheidsbevordering – ook cursussen die elders worden gegeven- te melden in AVKP Actueel en op de AVKP- Website.