Archeologisch onderzoek

Op de site van de AWN staat uitgebreide informatie wat deze onderzoeken kunnen inhouden. Voorbeelden van onderzoeken zijn begeleidingen, boor- en proefsleuvenonderzoeken en natuurlijk opgravingen.

Meedoen
Dat kan via de link naar deze pagina.

Opgravingen
Het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor het beheer van het archeologisch erfgoed van Eindhoven en Helmond. In Den Bosch is dat de BAM (Bouwhistorie Archeologie en Monumenten). Zij voeren in deze gemeenten een deel van de opgravingen uit. De meeste opgravingen worden door archeologische bedrijven uitgevoerd.

Meedoen aan opgravingen
De meeste AWN-ers willen graag zelf meewerken bij opgravingen. Juist daarom worden zij lid. Als vereniging proberen we die mogelijkheid ook zo veel als het kan te bieden. Vrijwilligers kunnen, op werkdagen, terecht op opgravingen van het gemeentelijk erfgoedteam. Helaas zijn dat soort opgravingen schaars. Verschillende archeologische bedrijven schakelen ook graag vrijwilligers in.

Bij meewerken met bedrijven is een zekere basiskennis vereist. De AWN biedt daarvoor cursussen aan. Bij opgravingen van de gemeente is iedereen welkom, instructies worden ter plaatse gegeven, maar ook dan is het een pré als je vooraf een veldwerkcursus hebt gevolgd. Als AVKP doen we incidenteel ook zelf een opgraving. Als amateurvereniging krijgen we alleen bij specifieke situaties daar toestemming voor, bijvoorbeeld voor een terrein met alleen beperkte, lokale archeologische waarde of voor een noodopgraving. We proberen die situatie zo goed mogelijk te benutten.

De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld in Schijndel de restanten van een oude bierbrouwerij blootgelegd. In 2015 is door ons een opgraving uitgevoerd op Geeneind (Stiphout).

In verschillende gemeenten zijn lokale archeologische werkgroepen actief. Zij doen soms eigen opgravingen of werken mee aan andere opgravingen. Voorbeelden van opgravingen zijn te vinden op de website. De planning van opgravingen wordt in AVPK-actueel vermeld. Oproepen voor vrijwilligers bij een opgraving worden via AVKP-actueel of Nieuwsflits gedaan. Daarbij wordt vermeld hoe men zich kan aanmelden.

Contactpersonen zijn onze veldwerkcoördinator.

Vrijwilligersovereenkomst met gemeentes en commerciële archeologische bedrijven.
Een vrijwilliger die regelmatig meedoet aan opgravingen van de gemeente Eindhoven, Den Bosch of Helmond sluit daarbij een vrijwilligersovereenkomst af. Daarvoor bestaan een standaard overeenkomsten. De overeenkomst regelt verder onder meer: toelating, instructies, eigendom van informatie en vondsten, einde werkzaamheden, ongevallenverzekering en arbeidsverhoudingen. Meer informatie over de vrijwilligersovereenkomst kun je krijgen bij de veldwerkcoördinatoren.

De modelovereenkomsten met bedrijven zijn, samen met aanvullende informatie, te vinden op de landelijke website van de AWN.