De werkgroep innovatieve meettechnieken t.b.v. de Archeologie is een innovatieve werkgroep binnen de AVKP, gericht op het onderzoeken, inzetten, verwerken, presenteren en demonstreren van nieuwe innovatieve archeologische meettechnieken waaronder grondradar en digitaal inmeten.

Deze expertise willen wij niet alleen delen maar ook beschikbaar stellen ter bevordering van archeologisch en historisch onderzoek. Daarom opereert de werkgroep nu vanuit de AWN, onder de naam Werkgroep voor Geofysische Meettechnieken in de Archeologie.

Ga dan naar de pagina van de AWN: https://www.awn-archeologie.nl/werkgroep/wgma/

Enkele projecten


kerk Hilvarenbeek
grafheuvels Toterfout
kasteel Mierlo
Fort Blauwe Sluis
begraafplaats Boekel
slotje Groenendaal


Kerk Hilvarenbeek

Opdrachtgever:
Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen.

Onderzoeksvraag:
Zijn er funderingsresten van de eerste toren van de kerk in de ondergrond aanwezig en welke andere opvallende zaken kan de erfgoedradar zichtbaar maken?

Resultaten:
Te bekijken en te downloaden via deze link Artikel kerk

Conclusie:
De uitdaging voor metingen waarbij geen GPS gebruikt kan worden is het noodzakelijk opzetten van een lokaal grid om vervolgens met de meetband en odometer “ouderwets”de maten te noteren. Door voldoende referentiepunten in de kerk mee te nemen tijdens meting kan achteraf de meting in bijvoorbeeld een beschikbare plattegrond worden geplakt.


Grafheuvels Toterfout

Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Onderzoeksvraag:
Wat kan van deze grafheuvels met de Erfgoedradar in kaart worden gebracht?

Resultaten:
De Grafheuvels zijn “gepimpt” zowel breder als ruim 100 cm hoger t.o.v. oorspronkelijke heuvel.
De restanten van de profieldammen van de kwadrantmethode die gebruikt is bij de oorspronkelijke opgraving is herkenbaar en de ronde structuur is overeenkomstig de locatie van de palen.

Conclusie:
De Erfgoedradar is in staat om dergelijke grafheuvels duidelijk in beeld te brengen. Aan de hand van dit verwachtingsmodel kunnen in de toekomst nieuwe grafheuvels sneller worden geïdentificeerd.

 

 

 


Kasteel Mierlo

Opdrachtgever:
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant i.s.m. Gemeente Geldrop-Mierlo en de heemkundekring Meyerle.

Onderzoeksvraag:
Zijn er sporen te vinden van het voormalige kasteel van de heren van Mierlo?

Resultaten:
De resultaten van het Erfgoedradar en booronderzoek zijn gepubliceerd in onderstaande rapportage:Verslag archeologisch vooronderzoek 2016 Kasteel Mierlo

Conclusie:
De Erfgoedradar heeft de ligging van mogelijke restanten van het kasteel aangetoond. Met behulp van boringen is dit geverifieerd. Nader onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek zal meer duidelijkheid verschaffen over de correlatie tussen de radarbeelden en de ondergrondse situatie.

 

 

 

 


Fort Blauwe Sluis

Opdrachtgever:
Gemeente Den Bosch afdeling BAM

Onderzoeksvraag:
Zijn er sporen van het verdwenen fort Blauwe sluis in de ondergrond aanwezig?

Resultaten:
De resultaten van het erfgoedradar laten zien dat een deel van het oude fort Blauw Sluis nog in de ondergrond aanwezig is inclusief kelders. Ook andere structuren van het voormalige fort zijn waarneembaar en herkenbaar.

Conclusie:
De Erfgoedradar kan snel en non-destructief restanten van oude forten in kaart brengen.

 

 

 

 


Begraafplaats Boekel

Opdrachtgever:
Heemkundekring Sint Achten op Boekel, Gemeente Boekel

Onderzoeksvraag:
Zijn er nog restanten van de oude begraafplaats aanwezig op de locatie van de huidige begraafplaats.

Resultaten:
De Erfgoedradar heeft diverse niet geruimden graven waargenomen en in kaart gebracht.

Conclusie:
Met de Erfgoedradar zijn eenvoudig graven waarneembaar en herkenbaar.

 

 

 

 


Schijndel, slotje Groenendaal

Opdrachtgever:
Heemkundekring Schijndel, Gemeente Schijndel

Onderzoeksvraag:
Zijn er nog sporen waarneembaar van het slotje Groenendael?

Resultaten:
Het resultaat van het onderzoek is gepubliceerd in rapport Schijndel Groenendaal.

Conclusie:
De erfgoedradar heeft de ligging van mogelijke restanten van het kasteel aangetoond. Nader onderzoek in de vorm van een booronderzoek en/of proefsleuvenonderzoek zal meer duidelijkheid verschaffen over de correlatie tussen de radarbeelden en de ondergrondse situatie.