Op deze pagina staan artikelen die u kunt downloaden en mag delen met derden.

Op deze pagina staan alle publicaties die met toestemming van de Vereniging Actieve Praktijk Archeologie Nederland (APAN) gedigitaliseerd zijn, zowel in PDF als in EPUB format. De originele uitgaven zijn tevens opgesplitst per artikel, zodat gericht naar een onderwerp gezocht kan worden.
Met behulp van de driehoekjes in de kolomtitels kan gesorteerd worden op titel, bron, auteur, materiaal, vroegst besproken periode en format. Ook kan gezocht worden op trefwoord in het zoekveld rechtsboven de tabel.
Met behulp van de link in de laatste kolom kan het betreffende artikel worden gedownload.
Van een aantal jaargangen zijn nog gedrukte exemplaren te verkrijgen. Gebruik voor informatie deze link.

auteur(s)jaar van uitgavetitelformatbronzoeksleutel(s)link naar publicatie
1992APAN Extern 1PDFAPAN Extern 1APAN-Extern 01
1992APAN Extern 1EPUBAPAN Extern 1APAN-Extern 1
Wouters, A.1992TekenfoefjesEPUBAPAN Extern 1tekenen, vuursteen,tekenfoefjes
Wouters, A.1992TekenfoefjesPDFAPAN Extern 1tekenen, vuursteen,tekenfoefjes
Geertsma, K.1992Nogmaals "De Beer"PDFAPAN Extern 1kunst, gravure,beer bergum
Geertsma, K.1992Nogmaals "De Beer"EPUBAPAN Extern 1kunst, gravure,beer bergum
Henstra, K.R.1992Beer BurgumEPUBAPAN Extern 1kunst, gravure,Beer
Henstra, K.R.1992Beer BurgumPDFAPAN Extern 1kunst, gravure,Beer
Wouters, A.1992Het Oud- en Midden PaleolithicumEPUBAPAN Extern 1oud-paleo, midden-paleo,paleo
Wouters, A.1992Het Oud- en Midden PaleolithicumPDFAPAN Extern 1oud-paleo, midden-paleo,paleo
Geertsma, K.1992Nog een vuistbijl uit het BlauwmeerEPUBAPAN Extern 1Vuistbijl
Geertsma, K.1992Nog een vuistbijl uit het BlauwmeerPDFAPAN Extern 1Bijl
Cardol, A. Koning, J. de Lagerwij, A. Made, H van de1992Vondstmelding Werkgroep WestEPUBAPAN Extern 1maasei, kwarts, chopper, choppingtool,melding
Cardol, A. Koning, J. de Lagerwij, A. Made, H van de1992Vondstmelding Werkgroep WestPDFAPAN Extern 1maasei, kwarts, chopper, choppingtool,melding
1993APAN Extern 2PDFAPAN Extern 2APAN-Extern 2
1993APAN Extern 2EPUBAPAN Extern 2APAN-Extern 2
Wouters, A.1993Enkele vuursteendolken van het Scandinavische typePDFAPAN Extern 2bronstijd, Scandinavië, dolk, Midlaren, Schaijkdolk
Wouters, A.1993Enkele vuursteendolken van het Scandinavische typeEPUBAPAN Extern 2bronstijd, Scandinavië, dolk, Midlaren, Schaijkdolk
Noort, G. van1993Een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd in de nieuwbouwwijk "De Mars" van Den Burg op TexelPDFAPAN Extern 2bronstijd, grafheuvel, grafheuvel
Noort, G. van1993Een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd in de nieuwbouwwijk "De Mars" van Den Burg op TexelEPUBAPAN Extern 2bronstijd, grafheuvel, grafheuvel
Wouters, A.1993Identieke Mesolithische vindplaatsen van vóór de Noordzee-transgressie (Vroeg-Mesolithicum) in Brabant en Midden-LimburgPDFAPAN Extern 2mesolithicum, Brabant, Limburg, Ahrensburg,meso
Wouters, A.1993Identieke Mesolithische vindplaatsen van vóór de Noordzee-transgressie (Vroeg-Mesolithicum) in Brabant en Midden-LimburgEPUBAPAN Extern 2mesolithicum, Brabant, Limburg, Ahrensburg,meso
Perdeck, M.1993Nogmaals de Hamburgsite bij ZuidwoldePDFAPAN Extern 2Hamburg, Havelte, hamburgsite
Perdeck, M.1993Nogmaals de Hamburgsite bij ZuidwoldeEPUBAPAN Extern 2Hamburg, Havelte, hamburgsite
Noort, G. Wouters, A.1993Nieuwe stippen en aanvullingen op de verspreidingskaart van de AhrensburgkultuurPDFAPAN Extern 2Ahrensburg, bijl, kaart
Noort, G. Wouters, A.1993Nieuwe stippen en aanvullingen op de verspreidingskaart van de AhrensburgkultuurEPUBAPAN Extern 2Ahrensburg, bijl, kaart
Veldhuis, J. Wouters, A.1993Hamburgien uit het Agelerbroek (Agelo, gem. Denekamp)PDFAPAN Extern 2Hamburg, Tjonger, vondstmeldingagelerbroek
Veldhuis, J. Wouters, A.1993Hamburgien uit het Agelerbroek (Agelo, gem. Denekamp)EPUBAPAN Extern 2Hamburg, Tjonger, vondstmeldingAgelerbroek
Geertsma, K.1993Smildien uit Eelde (Drenthe)PDFAPAN Extern 2Smildien, smildien
Geertsma, K.1993Smildien uit Eelde (Drenthe)EPUBAPAN Extern 2Smildien, smildien
Made, H. van der1993Isimila: luilekkerland voor de praktijkarcheoloogPDFAPAN Extern 2aucheuléen, biface, chopper, polyeder, hachereaux, isimila
Made, H. van der1993Isimila: luilekkerland voor de praktijkarcheoloogEPUBAPAN Extern 2aucheuléen, biface, chopper, polyeder, hachereaux, isimila
1994APAN Extern 3PDFAPAN Extern 3APAN Extern 3
1995APAN Extern 4PDFAPAN Extern 4APAN Extern 4
1995/1996APAN Extern 5PDFAPAN Extern 5APAN Extern 5
1996/1997APAN Extern 6PDFAPAN Extern 6APAN Extern 6
1997/1998APAN Extern 7PDFAPAN Extern 7APAN Extern 7
1999/2000APAN Extern 8PDFAPAN Extern 8APAN Extern 8
2000/2001APAN Extern 9PDFAPAN Extern 9APAN Extern 9
2002/2003APAN Extern 10PDFAPAN Extern 10APAN Extern 10
2004/2005APAN Extern 11PDFAPAN Extern 11APAN Extern 11
2009APAN Extern 13PDFAPAN Extern 13APAN Extern 13
2010APAN Extern 14PDFAPAN Extern 14APAN Extern 14
2014APAN Extern 15PDFAPAN Extern 15APAN Extern 15
2017APAN Extern 16PDFAPAN Extern 16APAN Extern 16
2019APAN Extern 18PDF (Engelstalig)APAN Extern 18Extern 18 Engelstalig